Изложба

/Tag: Изложба

Постерна изложба „София и Белград. Археологически бисери“

Постерна изложба „София и Белград. Археологически бисери“  откриха председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски и заместник-председателят на Сръбската академия на науките и изкуствата акад. Любомир Максимович на 10 юни 2019 г. в градинката „Кристал“. Постерите може да видите до 30 юни. Съвместната българо-сръбска постерна изложба ще бъде представена по едно и също време в двете столици, на чиито територии съществуват селища от хилядолетия и  са разположени по трасето на т.нар. Диагонален път. Той свързва земите на Изтока и Запада, изграден по време на Римската империя, в съвремието продължава да е сред основните европейски пътни артерии. […]

Изложбата „Змиянската Везба“ ще бъде открита с демонстрации и уъркшоп

Изложбата „Змиянската Везба“, представяща експонати от фонд „Тъкани“ на етнографския отдел на музея в Република Сръбска в гр. Баня Лука, ще се открие на 29 май от 13.00 часа за медии и от 18.00 часа за широка публика с демонстрация на характерната техника и уъркшоп. […]

Изложба в БАН показва малко известни детски илюстрации на четирима утвърдени художници

Институтът за изследване на изкуствата на БАН съвместно с Нов български университет организират изложба „Българските художници за децата“, която ще се открие във фоайето на Българската академия на науките на 27 май. Изложбата предлага срещи с творци с утвърдено амплоа – Александър Божинов, Стефан Баджов, Бинка Вазова, Иван Пенков, но не толкова известни с творчеството си за малките. Като дългосрочен проект на Института за изследване на изкуствата – БАН се следва идеята да бъде „изваден“ потенциалът на техни произведения във възпитанието на образната култура на децата. Представените художници – илюстратори на детски книжки и списания,  използват като важен източник на вдъхновение в работата си българските традиции и фолклор. Опирайки се на авторски художествени образци, екип от специалисти подготвя задачи и игрови модели, чрез които деца [...]

Древни мозайки от Капитолийските музеи в Рим – в Националния археологически музей на БАН

Изложбите „Цветни картини от Древен Рим: мозайки от Капитолийските музеи“ и „Усет за разкош: Римски мозайки от България“ ще се открият на 15 май от 18.00 ч. в Националния археологически институт с музей на БАН (НАИМ-БАН). Организатори са Италианският културен институт в България, НАИМ – БАН и Капитолийските музеи в Рим. […]

Централна лаборатория по приложна физика на БАН представя последните си разработки в изложба

По случай 150-годишнината на  Българската академия на науките и 40 години от създаването на Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ–БАН) в Пловдив  се организира изложба на тема „40 години научно-приложни изследвания и инновации  в полза на обществото”. Тя ще бъде експонирана от 13 до 15 май 2019 г. във фоайето на БАН. На изложбата ще бъде представена научно-изследователската и приложна дейност на ЦЛПФ – БАН в областта на иновативните наноструктурирани и наноразмерни слоеве за модифициране на повърхности и енергийната ефективност. Акцент в изложбата са разработените в ЦЛПФ – БАН свръхтвърди нанокомпозитни покрития, които се използват и в медицината за стентове и протези. Те успешно се прилагат за замяна на електрохимичните покрития с нови, екологични покрития с по-добро качество, а също и за повишаване на енергийната [...]

Научноинформационен център „Българска енциклопедия” на БАН показва съвременни информационни ресурси в изложба

Изложба, организирана от Научноинформационен център „Българска енциклопедия” на Българската академия на науките, показва по един нестандартен начин съвременните информационни ресурси. Експозицията „Съвременни информационни ресурси – съдържание и визуално оформление” може да бъде видяна от 2 до 12 май във фоайето на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1, а официалното откриване ще бъде на 8 май от 17 часа. Повод за представянето е успешното приключване на Проект BG05M2OP001-2.002-0001, Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020г.“ чрез Европейския социален фонд на ЕС в партньорство с МОН. Чрез този проект в базите данни на научноинформационния център на БАН постъпиха материали, върху които в продължение на две години (2016-2018) поетапно работиха 315 студента от различни висши училища в страната. Изложбата [...]