Начало/Tag: Изложби

ЮБИЛЕЙНА ВЕЧЕР НА ИВАН ВАЗОВ В БАН

Десет тома избрани съчинения на Иван Вазов и „Хроника на Вазовия род“ от Катя Зографова, издания на „Захарий Стоянов“, ще бъдат представени на 14 октомври от 17:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Избраните съчиненията са под общата редакция на чл.-кор. Иван Гранитски, доц. д-р Григорий Вазов и Панко Анчев. Те съдържат: том 1 „Избавление“ - стихотворения; том 2  „Под нашето небе“ - стихотворения и поеми; том 3 „Немили-недраги“ - повести и разкази; том 4 „Чичовци“ - повести и разкази; том 5 „Казаларската царица“ - роман; том 6 „Под игото“ - роман; том 7 „Нова земя“ - роман; том 8  „Към пропаст“ - драми и комедии; том 9 „Великата рилска пустиня“ - пътеписи и том 10 „Дните, в които живеем“ – критика и [...]

„РЕКА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО“ изложба в Националния природонаучен музей

От 4 октомври до 10 ноември 2020 посетителите на Националния природонаучен музей на БАН ще могат да разгледат тематичната изложба „Река на биоразнообразието“, посветена на река Марица и нейното биологично разнообразие. Идейният проект за изложбата е изготвен от екипа на Регионалния природонаучен музей – Пловдив и има за цел да покаже връзката на хората с реката, какви са проблемите, пред които сме изправени в момента и защо трябва да се грижим за опазването на речната екосистема. Река Марица е изключително важен биокоридор, който свързва южната част на България със Средиземноморието, дом на много видове риби, птици, земноводни, влечуги, бозайници и растения. Изложбата включва единадесет реалистични макети на различни животни, сред които видра, малък корморан, пчелояд и земеродно рибарче. Към всеки макет има звуков файл с [...]

Научна конференция “Изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие”

На 29-ти и 30-ти септември 2020 г. ще се проведе дистанционно конференция на ИНФРАМАТ – Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски). ИНФРАМАТ е част от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура на РБ и се координинира от Институт по физикохимия, БАН. На конференцията предстои да бъдат представени 24 устни и 32 постерни доклада, разделени в две секции – Синтез и характеризиране на нови материали и Анализ, реставрация и консервация на археологически и етнографски артефакти. Заявили са участие повече от 60 учени от академични, образователни и музейни институции.

2020-09-29T11:12:57+03:00вторник, 29 септември 2020 |Категории: |Етикети: |

От „Къщата с куклите“ до жълтите павета

Нов документален филм разказва за историята на София и промените в българското общество от Освобождението до днес На 28 септември 2020 г. от 19.00 ч ще бъде представен документалният филм „От „Къщата с куклите“ до жълтите павета“, посветен на историята на Националния етнографски музей в контекста на историята на София и развитието й като столица. Лентата отразява и нагласите  на обществото към традицията през времето. С фокус върху събирането и опазването на традиционната и градска култура филмът разказва за развитието на интересите, вкуса, стила, модата и бита на българина от края на XIX в. до съвременната дигитална ера. Специално място е отделено и на Княжеския дворец, неговото развитие, упадък и настоящо състояние. Разказани са любопитни истории и факти за живота в двореца от първите балове, [...]

Go to Top