изследователски подход

/Tag: изследователски подход

Национален семинар “Изследователският подход в математическото образование”

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование” ще се проведе на 2 декември 2017 г. Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател. Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 15 ноември 2017 г. Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование. Пет представяния на учители ще бъдат отличени с награда.

Д-р Марк Сол: „Да отворим по-широко вратите за разбиране, постижения и радост от математиката“

Американският математик и деец на образованието д-р Марк Сол (Mark Saul), изпълнителен директор на математическия фестивал "Джулия Робинсън", беше гост на секция Образование по математика и информатика към ИМИ-БАН и на Съюза на математиците в България от 24 до 27 май. Д-р Сол има дългогодишен интерес към българската школа за работа с учители и ученици по математика в изследователски стил. На сбирка на Националния колоквиум по математика в ИМИ той запозна участващите учени, учители и ученици от различни градове в страната с идеята на „Джулия Робинсън” математическите идеи да стигнат до по-широк кръг ученици. Марк Сол изтъкна, че структурата на математиката е една и съща, независимо дали обектът е събиране на естествени числа или решаване на диференциални уравнения. Той илюстрира това с няколко групи задачи [...]