Институт за исторически изследвания

/Tag: Институт за исторически изследвания

Научна конференция “Наука и образование в средновековна България”

Конференцията "Наука и образование в средновековна България" е посветена на 150-годишнината от основаването на БАН и има за цел да привлече професионални медиевисти от страната и чужбина. Те ще представят доклади върху проблемите на развитието на българската наука и образование през Средновековието.

Научен семинар “Миграцията и културно-историческото наследство”

Основните тематични направления на сeминара са: миграциите в древността; културното наследство на етническите и религиозните групи в България; българската диаспора и аспекти на нейната култура. Участниците в семинара са от институтите от направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ в БАН.

Институтът за исторически изследвания – БАН  обявява пет конкурса за заемане на академични длъжности

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и  археология, научна специалност „История на България“ („Политическа дейност на българската възрожденска емиграция“) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16. Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление [...]

Международна кръгла маса „Славянската взаимност между изкушенията на мира и изпитанията на войната (равносметката на ХХ век)“

Кръглата маса е посветена на 150-годишнина от основаването на БАН и 140 години от установяване на дипломатическите отношения между България и Русия. На нея ще се разискват три тематични проблема: Славянофили, русофили и русофоби в Русия, България и на Балканите;  Българо-руски дипломатически отношения – история и съвременни интерпретации; Русия на Балканите 18-20 век: дипломация, войни, интереси, обществен резонанс.

Що е то клинопис и как се е пишел  (с практическо упражнение по клинописане на глинени таблички)

Институтът за исторически изследвания на БАН организира на 20 юни 2019 г. (четвъртък) от 16.30 ч. в Малкия салон на Института (на адрес бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, ет. 1) лекция на тема: .„Що е то клинопис и как се е пишел (с практическо упражнение по клинописане на глинени таблички)“. Лекцията на ас. д-р Страхил Панайотов е част от цикъла „Историята през погледа на младите учени на Института за исторически изследвания – БАН”. Събитието е част от поредицата открити лекции и дискусии по вълнуващи исторически теми от различни епохи, посветени на 150-годишнината на Българската академия на науките.  

Новият път на коприната – успехи, проблеми, предизвикателства

Институтът за исторически изследвания организира на 28 май 2019 г. (вторник) от 15.00 ч. в Големия салон на Института (на адрес бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, ет. 1) лекция на тема „Новият път на коприната - успехи, проблеми, предизвикателства”. Лекцията на доц. д-р  МарианаТиен е част от поредицата открити лекции и дискусии по вълнуващи исторически теми от различни епохи, посветени на 150-годишнината на Българската академия на науките.