Институт за исторически изследвания

/Tag: Институт за исторически изследвания

Ученическа конференция „100 години от подписването на Ньойския договор“

Инициативата цели да повиши интереса на учениците към историята като наука и да надгради познанията им с помощта на специалисти от Института за исторически изследвания (ИИстИ) и на учителите от съответните училища. Така академичните познания на членовете на ИИстИ, обединени с педагогическите умения на учителите, получават реална практическа полза в средното образование. В конференцията ще вземат участие ученически отбори от 14 училища от София, които, заедно със своите учители и консултанти – научни работници от института, са подбрали теми, свързани с Ньойския договор и с последващото развитие на България, върху което налагат отпечатък неговите тежки териториални, политически и военни клаузи. Специалистите от ИИстИ ще подпомагат отборите от училищата, като предоставят литература, достъп до архиви, както и подкрепа при разработването на самите теми.

Лекция „Историографски митове около „Босненската църква“

Лекцията на проф. Георги Минчев „Историографски митове около „Босненската църква“ ще се състои на 18 февруари 2020 г. (вторник) от  16.00 ч. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания (бул. „Шипченски проход” 53, бл. 17, ет. ІІ). Професор Минчев от Университета в Лодз, Полша, е възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са в областта на литургиката, на средновековната агиография и на ересите. Ръководи няколко проекта за изучаване на  апокрифите и дуалистичните ереси на Балканите. Лекцията се провежда в рамките на общоинститутския семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“  при Института за исторически изследвания – БАН.

Национална кръгла маса „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка“

На 17 януари 2020 г. в Централния военен клуб се проведе научна кръгла маса, организирана от Института за исторически изследвания на БАН и Независимото историческо дружество на тема „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка“. На кръглата маса присъстваха зам.-министърът на образованието и науката Петър Николов, зам.- министърът на  културата Румен Димитров, народният представител доц. Милен Михов, зам.-председателят на  БАН чл.- кор. Васил Николов, директорът на офиса на Американския еврейски комитет в България, представители на организация „Шалом“, на Българо-еврейския научен институт, на Държавна агенция „Архиви“ и други обществени и научни организации. На кръглата маса се представиха резултатите от научен проект на Института за исторически изследвания и Независимото историческо дружество, в който участват и учени от Великотърновски университет [...]

Публична лекция „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина (1989-2019 г.)“

Институтът за исторически изследвания – БАН Ви кани на 17 декември 2019 г. (вторник), от 16:00 ч. в Големия салон на Института (бул. „Шипченски проход” №52, бл. 17, партер) на лекцията на проф. д-р Илияна Марчева на тема: „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина (1989-2019 г.)“. Събитието се организира в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“ и е част от програмата на Института за исторически изследвания, посветена на 150 от основаването на БАН. Лекцията е посветена на предварителните резултати от споменатия проект, който изтича през юни 2020 г. Обект на анализ са публикации на българската историческа и особено параисторическа книжнина от 1989-2019 г. Те имат голямо значение за демитологизацията и ремитологизацията [...]

История на Българското книжовно дружество

Институтът за исторически изследвания Ви кани на 10 декември 2019 г. (вторник) от 15:30 ч. в Големия салон на Института (на адрес бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, партер) на лекцията на д-р Димитър Христов на тема: „История на Българското книжовно дружество“. Събитието е част от поредицата открити лекции и дискусии по вълнуващи исторически теми от различни епохи, посветени на 150-годишнината на Българската академия на науките. През юбилейната 2019 година имаше много поводи да се говори за историята на Българската академия на науките и нейния предшественик, Българското книжовно дружество (1869-1911). И тъй като настоящата лекция е посветена на същата тема, акцентът ще бъде поставен върху някои пренебрегнати страни и по-малко дискутирани въпроси. Сред тях са: борбата за привличане на българската интелигенция към каузата на БКД; [...]

Монография за демокрацията представят на Панаира на книгата в НДК

„Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция” е новата книга на доц. д-р Христо Милков от Института за исторически изследвания при БАН. Тя ще бъде представена на 10 декември 2019 г., вторник, от 14 часа, на 4 етаж в НДК в рамките на Международния коледен панаир на книгата. Монографията ще бъде представена от проф. дин Милен Семков от СУ „Св. Климент Охридски” и от доц. д-р Жеко Кьосев от Югозападния университет, Благоевград.