Home/Tag: ИИКТ

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 26.03.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Оптимизиране на трафик в градска среда“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Йорданка Любомирова Бонева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom: Topic: Zashtita Jordanka Boneva PhD Time: Mar 26, 2021 11:00 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96706221748?pwd=aDVHV3Zua3RRb2sxaXVISkl6U09HUT09 Meeting ID: 967 0622 1748 Passcode: 83CDQd Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ https://www.iict.bas.bg/competitions-n-stepeni.html

Открито заседание на научното жури за защита на дисертацията на Милена Груева, ИИКТ

На 27.10.2020 г., от 16:30 ч., ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертацията „Групово управление на  роботизирани средства за транспорт на товари“ за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“,  професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика  на Милена Филипова Груева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom. Всички желаещи да участват в него е необходимо да изпратят заявка на адрес nikistoimenow@gmail.com и ще получат покана - най-късно един ден преди началото на заседанието. Включването в  заседанието трябва да стане най-късно 10 минути преди началото му.  Материалите по защитата са качени на сайта на института:  http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

2020-10-07T16:02:47+00:00сряда, 7 октомври 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Онлайн бюлетин за киберсигурност

Онлайн бюлетин за актуална информация за кибер-заплахи и атаки, свързани с пандемията COVID-19 и възможни решения, е публикуван на интернет страницата на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ - БАН). Бюлетинът ще се публикува на български и английски език и е съвместна инициатива на ИИКТ – БАН и Британското посолство в София. Изданието предоставя актуални новини в областта на киберсигурността, отнасящи се до малките и средни предприятия. Във всеки брой ще се представя по една ключова тема в кратък аналитичен вид, която препоръчва действия в определената приоритетна област. Ще се обърне внимание и на някои ценни ресурси за киберсигурността, както и ключови институции, имащи отношение с информационната сигурност в България, Обединеното кралство, НАТО и ЕС. Редакционният съвет е съставен от членове на [...]

Национална стратегия за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. разработи БАН

Екип от учени от Българската академия на науките и привлечени външни експерти изработи проект за Национална стратегия за развитието на изкуствения интелект. Целта е да се подпомогне създаването на стратегически документи за цифрова трансформация на България през следващото десетилетие. Предложеният проект се основава върху документи на Европейската комисия, които разглеждат изкуствения интелект като един от основните двигатели на цифровата трансформация в Европа и значим фактор за осигуряване на конкурентоспособността на европейската икономика и високо качество на живот. Очертани са специфичните аспекти на европейската визия за създаване на „надежден изкуствен интелект“, в който технологичният напредък да бъде съпроводен от правна и етична рамка за гарантиране на сигурността и правата на потребителите, както и от мерки за събиране на достъпни данни с високо качество, широко разпространение на [...]

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 21.07.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и софтуерни системи за подпомагане вземането на решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Борис Атанасов Стайков. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

Кибер рискове, заплахи и мерки за защита, свързани с COVID-19

Десетте най-актуални рискове и заплахи от техно-социален тип, свързани с COVID-19 за 2020 година анализират учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ). Предлагат се и практически мерки за защита. Обобщените данни от анализа на доц. Златогор Минчев и ас. Иван Гайдарски от секция „Информационни технологии в сигурността“ на ИИКТ-БАН дават текущ приоритет на заплахи и рискове, свързани с атаки върху ключови онлайн услуги и уязвимости при работна организация “Home Office”. Други значими към момента са: фишинг заплахите и малуеър атаките. Растеж в значимостта, но в по-малка степен, се очаква и по отношение на крипто-вирусните атаки, уязвимостите в популярни приложения, robocall измамите, фалшивите приложения и новини, измами от сивия пазар и зловредни домейни. Предвид този факт, е добре въвеждането на мерките за [...]

Go to Top