Институтът по катализ проведе 15-та Национална конференция по катализ

На 30 ноември 2017 г. се състоя 15-та Национална конференция по катализ заедно с Осма Научна сесия по катализ за студенти, докторанти и млади научни работници, организирана от Клуба на българските каталитици. Конференцията бе проведена в Института по катализ - БАН, който е седалище на клуба. Събитието бе посветено на известния български учен в областта на катализа проф. дн Атанас Андреев по повод 20 г. от кончината му. Представени бяха 5 пленарни лекции и 57 постерни научни съобщения. В рамките на Осмата Научна сесия по катализ за студенти, докторанти и млади научни работници бяха представени доклади от четирима млади научни работници. Обсъждани бяха теоретични проблеми в областта на катализа, ролята и приложението на катализа за опазване на околната среда, за решаване на енергийни проблеми, нови [...]