Институт за биоразнообразие и екосистемни изследвания

/Tag: Институт за биоразнообразие и екосистемни изследвания

Експедиция на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания във Виетнам

На 13 септември 2018 учени от БАН заминаха на съвместна изследователска експедиция с Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси. Експедицията е част от програмата за съвместни изследвания, инициирана от проф. Ву Куанг Ман и финансирана от Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси, съгласно споразумение за петгодишно академично сътрудничество и обмен, подписано тази година. […]

Атласът на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз вече е свободно достъпен онлайн

Атласът е изработен в рамките на проект „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България (ESENIAS-TOOLS)“ по Програма „BG03 Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (http://esenias.org). Публикуван е през 2017 от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и мрежата ESENIAS. […]

Акцент върху екосистемите и екосистемните услуги по повод Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН отбеляза деня с форум и изложба Институтът по биологично разнообразие и екосистемни изследвания на БАН (ИБЕИ-БАН) организира форум във връзка с Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май. […]

Среща на Управителния съвет и заседания на работните групи на COST акция CA15226, “Climate-Smart Forestry in Mountain Regions”

През периода 13–15 февруари 2018 г. ще се проведат срещи на Управителния съвет и заседания на работните групи на COST акция CA15226, “Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO)”. Организатори са Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Институтът по физиология на растенията и генетика при Българската академия на науките. […]