Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“

/Tag: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“

Институтът за български език на БАН участва в „Алея на книгата“

Младите учени представят кампанията „Написаното остава. Пиши Правилно!“ Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на Българската академия на науките ще участва в „Алея на книгата“ - София 2019 с кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“. Седмото издание на тази инициатива ще се проведе от 10 до 15 септември 2019 г. в пешеходния участък на бул. „Витоша“ (от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Узунджовска“) с работно време от 10:00 до 20:00 часа. В програмата на Литературния кът е поместено специално събитие, посветено на грамотността и организирано в партньорство с Института за български език. На 14 септември 2019 г. (събота) от 15:00 до 17:00 часа по случай началото на учебната година Асоциация „Българска книга“ и Институтът за български език предизвикват родители и деца да участват в състезание, [...]

Кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ участва в „Алея на книгата“

За първи път през месец август 2019 година кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН участва в „Алея на книгата“ в гр. Варна. На откриването на десетдневното културно събитие млади учени от Института за български език приветстваха гостите, организаторите и всички приятели на книгите и на българския език. […]

Семинар „Функционална грамотност за всички“

ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ ЗА ВСИЧКИ: подобряване на уменията за четене и разбиране през целия живот   Семинарът „Функционална грамотност за всички“ ще се проведе на 27 май 2019 г. (понеделник) в Представителството на Европейската комисия в България (Дома на Европа), ул. „Георги С. Раковски“ 124, София, от 9:00 часа. Редица проучвания в европейски държави показват проблеми при възприемането на съдържанието на текста при четене на роден език, особено при по-младите поколения. Проблемите могат да се дължат на различни причини и тяхното комплексно изследване представлява предизвикателство. По-конкретно, непълноценното разбиране при четене може да се дължи на недостатъчно обучение, слабо владеене на езика, неравностойно социално положение или дефицити при умственото и физическото развитие. Семинарът „Функционална грамотност за всички“ ще предостави възможност на специалисти от различни области да споделят опита си при [...]

Международната годишна конференция на Института за български език на БАН събра 120 учени от цял свят

Най-новите научни постижения на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН и световните тенденции в езикознанието бяха обсъдени от над 120 учени от България, Европа, Северна Америка и Азия.  по време на двудневната Международната годишна конференция на института. […]

Международна годишна научна конференция на Института за български език на БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ организира своята поредна Международна годишна конференция. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (София, ул. „15 ноември“ № 1). Конференцията ще се проведе на 14 май от 14 до 18 ч. и на 15 май от 9 до 18 ч. Тематиката обхваща въпроси, свързани със съвременния български език, българската лексикология и лексикография, терминология и терминография, историята на българския език, българската диалектология, етимология, ономастика, етнолингвистиката, общото и съпоставителното езикознание, компютърната лингвистика. По време на конференцията ще бъде проведена и кръгла маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език. Събитието се посвещава на 150-ата годишнина от основаването на Българската академия на науките. С програмата можете да се запознаете ТУК.

Три конкурса за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява три конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография, Секцията по ономастика и Секцията за етнолингвистика и един конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за терминология и терминография. Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 36 от 03.05.2019 г.