Начало/Tag: Институт за български език

Над 200 учители от цялата страна участват във форум за изследователските подходи в обучението по български език

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ с участието на над 200 учители по български език и литература, учени и изследователи се провежда за четвърта поредна в Българската академия на науките. Организатор е Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (ИБЕ) на БАН. Проф. Светла Коева, директор на ИБЕ, откри събитието като подчерта, че форумът се е превърнал в традиция за обмяна на опит и знания и е посветен на 150-годишнината на Академията. В основата на нейното създаване стои идеята за образованието и за българския език като обединител на нацията, каза тя. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов приветства участниците от името на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. Впечатленията ми са, че вече е изградена активна, работеща мрежа с една обща цел – [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на филологическите науки” в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН на проф. д-р Анна Чолева-Димитрова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН и научното жури за присъждането на научната степен „доктор на филологическите науки” съобщават, че на 17 декември (понеделник) 2018 г. от 11 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Местни и родови  имена от Царибродско“ на Анна Методиева Чолева-Димитрова, професор д-р от Института за български език при БАН, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология Научно жури: Председател на журито: проф. д-р Лучия Стефанова Антонова-Василева - становище Членове на журито: Акад. Михаил Виденов – рецензия; Проф. Иван Кочев – рецензия; Проф. Иван Чобанов – рецензия; Чл.-кор. Емилия Пернишка – становище; Проф. Борис Парашкевов – становище; [...]

2018-12-04T13:27:14+02:00понеделник, 3 декември 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ 2018

Третото издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, организирано от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, ще се състои на 2 ноември 2018 година в София в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15 ноември“ 1). Форумът предоставя възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването и обучението по български език. Приложението на изследователските подходи в обучението по български език цели развитие на функционалното мислене на учениците в рамките на понятийната система и граматичната структура на съвременния български книжовен език. По-конкретно, целта на Форума е да се представят теоретични знания и практически умения, свързани със съвременни изследователски подходи и възможностите за тяхното използване в обучението по [...]

Кампания “БАН представя своите институти”: Институт за български език

На 15 май 2018 г. в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“ в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ №1) учените от Института за български език „Професор Любомир Андрейчин” ще запознаят широката общественост със своите най-нови постижения. От 11.00 до 12.00 ч. ще бъдат представени електронни ресурси, разработени в Института и достъпни за използване в интернет: „Старобългарски речник“ и „Български етимологичен речник“, публикувани на страниците на Електронната библиотека на Института, многотомният „Речник на българския език“, Картата на българските диалекти. За първи път ще бъде представен Онлайн справочникът на Службата за езикови справки и консултации. Присъстващите ще бъдат запознати и с провежданата от няколко години кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език. Можете да се запознаете с програмата тук. На 15 [...]

Ден на отворените врати в Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“

На 14 май 2018 година Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ организира Ден на отворените врати, който ще се проведе от 11.00 до 16.00 ч. в сградата на Института (бул. „Шипченски проход“ №52, блок 17, етаж 5 и 6, Голям салон). Интересуващите се ще могат да се запознаят с дейността и научната продукция на Института, да наблюдават в реално време работата на езиковите консултанти от Службата за езикови справки, да научат интересни факти за българската лексика, фразеология и терминология, за произхода на думите, за диалектното разнообразие и историческото развитие на нашия език, за най-новите тенденции при избора на лични имена и при именуването на градски обекти, за връзката на езикознанието с технологиите и за мястото на технологиите в езикознанието. Ще бъдат представени разработените в [...]

Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

Институтът за български език при Българската академия на науките участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС, която от днес е достъпна от уеб страницата на Българското председателство. Преводач предлага превод на текстове, документи и уеб сайтове с помощта на платформата eTranslation на Механизма за свързване на Европа, която осигурява автоматичен превод между всички официални езици на ЕС. За да се осигури по-ясен и близък до естествения език превод, в допълнение са създадени системи за автоматичен превод между български и английски, които са основани на невронни мрежи и използват изкуствен интелект. Преводачът за Председателството на Съвета на ЕС е разработен в рамките на европейския проект CEF Automated Translation for the EU Council Presidency от латвийската компания Tilde, Института за български език [...]

Go to Top