Home/Tag: Институт за гората

Конкурс за детска рисунка

Kонкурс за детска рисунка на тема „Как да се справим с опасното чуждо растение жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera)?“ обявяват Институт за гората на БАН и Народно читалище „Добри Чинтулов - 1935”. Конкурсните творби ще бъдат разделени в три възрастови групи: 7-12 г.; 13-16 г. и над 16 г. като всяка рисунка трябва да е придружена с кратък текст (до 300 думи) представящ синтезирано идеята на автора, трите имена на автора, възраст, град, адрес, телефон за връзка. Конкурсът се провежда като част от мерките за публичност и превенция по проект „Проучване на разпространението на въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.  Произведенията изпращайте на електронен адрес slabonoga@abv.bg. [...]

2021-02-11T12:07:23+00:00четвъртък, 11 февруари 2021 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Учени представят ползите и вредите от разпространението на красиво и опасно растение

Ползите и вредите, които растението жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera Royle) оказва върху естествените местообитания в дефилето на река Искър между Плана и Лозенска планина, представят учени от Института за гората на БАН. Поредицата от публични лекции е на тема „Жлезистата слабонога – красива и опасна”, участват и представители на Държавните горски стопанства в София и Самоков. Целта е да бъдат представени ползите и вредите, които това растение носи, както и да се обсъдят възможности за ограничение на разпространението му. Жлезистата слабонога (Impatiens glandulifera Royle) e един от най-атрактивните чужди за нашата страна растителни видове от местната ни флора. Със своята внушителна височина от 2.5 m и едри фуниевидни цветове, тя привлича погледа и се откроява сред другите цветя. Освен ценно декоративно растение и чудодейна билка, [...]

Защита на дисертационен труд на Анелия Димитрова от Институт за гората на БАН

Докторант на самостоятелна подготовка: Анелия Ангелова Димитрова СНЗ: „Горска генетика, физиология и култури“, Институт за гората - БАН Тема на дисертацията: „Създаване и отглеждане на енергийни култури от върба (Salix viminalis rubra) в България“ (научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“) Научни консултанти: доц. д-р Кънчо Калмуков и доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова Научно жури (Заповед на директора на Институт за гората № РД-15-382/25.07.2019 г.): доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – председател акад. Александър Александров (БАН) – рецензент проф. д-р Милко Милев (ЛТУ) – рецензент проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ) доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ-БАН) Дата и място на защитата: 06.11.2019 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. Материали по дисертацията се намират [...]

Прожекции, експерименти и открити уроци в Деня на отворените врати на Института за гората

Прожекции на късометражни филми, свързани с проблемите в околната среда, демонстрации и експерименти в лабораторна среда и открити уроци са подготвили учените от Института за гората на БАН в деня на отворените врати 30 септември. От 10 до 16 часа посетителите ще могат да видят лабораториите на института, където ще се проведат експерименти и анализи. В парковата част на ИГ – БАН учените ще проведат  открит урок. Част от програмата за деня е представянето на Сборник с доклади, посветен на „150 години от основаването на Българска академия на науките“ и „80 години от рождението на чл. кор. Боян Роснев“. Институтът за гората на БАН се намира на бул. „Св. Климент Охридски“ 132.  

2019-09-27T08:45:42+00:00понеделник, 30 септември 2019 |Категории: , |Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.06.2019 г. от 10:00 часа в зала “Акад. Борис Стефанов” на ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  […]

90 години от създаването на Института за гората на БАН

Тържествено честване по повод 90 години от създаването на Института за гората на Българската академия на науките (ИГ–БАН) се проведе на 30 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Събитието е последно от поредица мероприятия, организирани по случай годишнината на института. Институтът за гората е утвърден научно-изследователски център, който успешно съчетава традициите, съвременните възможности и иновациите в областта на горското стопанство и биологичните науки, каза в словото си директорът доц. Миглена Жиянски. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски поздрави служителите на института за празника и припомни, че малко научни звена са носители на толкова дългогодишна традиция. По повод годишнината почетен знак на Института за гората получи чл.-кор. Пламен Мирчев. С почетни грамоти бяха отличени учени и служители на института. След церемонията се [...]

Go to Top