Институт за етнология етнография и фолклористика с Етнографски музей

/Tag: Институт за етнология етнография и фолклористика с Етнографски музей

Международна конференция за преосмисляне на социализма събира над 100 учени от Европа, Азия и Северна Америка в София

„(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“ ще обсъди  държавния социализъм в Европа,  наследството и влиянието му върху постсоциалистическите общества 30 години по-късно. От 7 до 9 ноември 2019 г. в парк-хотел „Москва“, учени от три континента ще дискутират държавния социализъм в Европа, 30 години след падането на Желязната завеса. Международната конференция „(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“ събира над 100 учени, представители на различни научни дисциплини – етнология, антропология, история, политически науки, изкуствознание, литературна история и други.  Организатор на събитието е Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. На форума ще бъдат обсъдени теми като всекидневна култура и начин на живот – материална култура, хранене, мода, кино, музика, свободно време и отдих, отношения между половете, детство [...]

Три събития подготвя Националният етнографски музей в последния от Дните на културното наследство 19.10.2019 г.

На 19.10.2019 г. Националният етнографски музей посреща всички жители и гости на столицата с три културни събития.  Съботният ден е и последният от поредицата Дни на културното наследство, посветени на 150 години от създаването на Българската академия на науките. Музикалната и театрална програма включва: 14.00 ч – вокално-музикални изпълнения на формация "Невидено" - алтернативен оркестър от различни музиканти. Те ще представят фрагменти от музикалния спектакъл "Коренуване" - една история, разказана с песни, чиято цел е да възроди българския фолклор и да го представи както в автентичен, така и в модерен вариант. 15.00ч – вокални фолклорни изпълнения на вокално-инструменталната група "Гергьовден" със съпровод на тамбура. Групата е създадена преди 13 години към народно читалище "Св.Георги Победоносец", гр. София. 16.00 ч – театър „Вятър“ представя премиерно спектакъла [...]

Актуалните проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство ще обсъждат учени в БАН

Актуалните проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и приносът на учените от БАН в прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. ще обсъдят учени на международна научна конференция в БАН. Събитието ще се проведе на 17 и 18 октомври 2019 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Форумът е под патронажа на Председателя на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски и е едно от основните научни събития, посветени на 150-годишнината на академията. Той се организира съвместно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, а от страна на БАН пряко ангажиран е Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей. С програмата на научната конференцията можете да се запознаете ТУК.

За първи път синергиен проект с участие на български учен печели финансиране от Европейския съвет за научни изследвания

Доц. д-р Анелия Касабова от ИЕФЕМ – БАН е част от международния екип, подготвил проекта „Европейският Левиатан“: наследството на следвоенната медицина и общото благо (Leviathan) Доц. д-р Анелия Касабова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН е част от интердисциплинарния и международен изследователски екип, чийто проект „Европейският Левиатан“: наследството на следвоенната медицина и общото благо (Leviathan) е сред 37-те предложения, одобрени за финансиране от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) за 2019 г. Проектът е в категория „Синергия“ за малки екипи от висококвалифицирани изследователи. Български учен за първи път печели признание в тази категория. „На фона на съвременните несигурности и разделения проектът цели чрез исторически разказ за комплексните развития в областта на медицината и здравеопазването да допринесе за укрепване на обща [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент – ИЕФЕМ

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Фолклористика (Философски и антропологични аспекти на религиозната култура) – един, за нуждите на Националния център за нематериално културно наследство, със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09. Повече информация ТУК.