Начало/Tag: Институт за изследване на изкуствата

Анри Кулев с награда „Съживено наследство“ на Института за изследване на изкуствата

Анри Кулев е тазгодишният носител на наградата „Съживено наследство / Animated Heritage“ на Института за изследване на изкуствата на БАН за филма му „Имало една война“. Отличието се дава от Научния съвет на ИИИзк – БАН за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съвременно произведение на изкуството. Анри Кулев е значима фигура в българската култура със силно изразен авторски почерк. Той е режисьор, художник, аниматор, продуцент на повече от 70 анимационни, документални и игрални филми. Наградата „Съживено наследство / Animated Heritage“ на Института за изследване на изкуствата на БАН е учредена през 2016 г. и Анри Кулев е нейният четвърти носител.

Богатството на балканските църковни стенописи от поствизантийския период, събрано в двуезична монография

В новото си издание „Пътища на балканските зографи \ Roads of Balkan Icon-Painters“ Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще покаже богатството на балканските църковни стенописи от поствизантийския период. Представянето ще се състои на 13 октомври от 17.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. В книгата са описани и проучени 29 църкви и техните стенописи от България, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Албания. Сборникът се реализира в рамките на Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ на Министерството на образованието и науката от екип от Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките с ръководител проф. д-р Бисерка Пенкова.

Проф. Иванка Гергова – почетен гражданин на град Берковица

Проф. Иванка Гергова от Института за изследване на изкуствата на БАН беше удостоена със званието „Почетен гражданин на град Берковица и общината“. Церемонията се състоя на 8 септември – Рождество на Пресвета Богородица, денят, в който градът чества своя духовен празник. Отличието се връчва за приноса й в проучването и документирането на църквите в Берковица и района в редица нейни научни публикации и издания, както и за формирането на иконната сбирка в Берковската градска галерия и паспортизирането на експонатите. С това проф. Гергова допринася за  обогатяването на културното наследство не само на Берковския край, но и на християнското изкуство по българските земи. Проф. Иванка Гергова е член-кореспондент на Българската академия на науките от 2014 г. Занимава се с проучването на християнското църковно изкуство от периода [...]

Защита на дисертационен труд на Нона Петкова от Институт за изследване на изкуствата на БАН

Институтът за изследване на изкустват на БАН ще проведе на 18.03.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд "Обкови на напрестолни евангелия от българските земи (ХVІ – първата половина на ХVІІІ век)" за присъждане на образователната и научна степен доктор на отчислената с право на защита докторантка на самостоятелна подготовка Нона Кръстева Петкова с научен кансултант проф. д-р Бисерка Пенкова. Рецензенти: проф. д-р Елена Генова чл.- кор. проф. Елка Бакалова Членове на научното жури: чл.- кор. проф. Иванка Гергова, председател чл.- кор. проф. Мила Сантова доц. д-р Павел Павлов Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.      

Защита на докторска степен на Веселина Мирева от Институт за изследване на изкуствата на БАН

Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще проведе на 25.02.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21 публична защита на дисертационния труд "Хартията в архитектурата. Тенденции и иновации " за присъждане на образователната и научна степен доктор на отчислената с право на защита редовна докторантка арх. Веселина Любомирова Мирева. Научен ръководител: доц. д-р арх. Стела Ташева Рецензенти: чл.- кор. проф. дан арх. Атанас Ковачев проф. д-р Милена Георгиева Членове на научното жури: доц. д-р Андроника Мартонова проф. д-р арх. Асен Писарски доц. д-р арх. Милена Нанова-Михайлова Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Публична защита на дисертационен труд на Дарина Бойкина от ИИзкИ – БАН

Институтът за изследване на изкуствата, БАН, ще проведе на 18.11.2019 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд Реликвариите в България от периода на късното средновековие и Възраждането за присъждане на образователната и научна степен доктор на отчислената с право на защита редовна докторантка Дарина Янкова Бойкина с научен ръководител чл.- кор. проф. Иванка Гергова. Рецензенти: проф. д-р Елена Генова и чл.- кор. проф. Елка Бакалова; членове на научното жури: доц. д-р Ангел Николов, проф. д. изк. Константин Тотев, доц. д-р Ралица Русева, председател. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Go to Top