Институт за изследване на изкуствата

/Tag: Институт за изследване на изкуствата

Защита на дисертационен труд на Нона Петкова от Институт за изследване на изкуствата на БАН

Институтът за изследване на изкустват на БАН ще проведе на 18.03.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд "Обкови на напрестолни евангелия от българските земи (ХVІ – първата половина на ХVІІІ век)" за присъждане на образователната и научна степен доктор на отчислената с право на защита докторантка на самостоятелна подготовка Нона Кръстева Петкова с научен кансултант проф. д-р Бисерка Пенкова. Рецензенти: проф. д-р Елена Генова чл.- кор. проф. Елка Бакалова Членове на научното жури: чл.- кор. проф. Иванка Гергова, председател чл.- кор. проф. Мила Сантова доц. д-р Павел Павлов Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.      

Защита на докторска степен на Веселина Мирева от Институт за изследване на изкуствата на БАН

Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще проведе на 25.02.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21 публична защита на дисертационния труд "Хартията в архитектурата. Тенденции и иновации " за присъждане на образователната и научна степен доктор на отчислената с право на защита редовна докторантка арх. Веселина Любомирова Мирева. Научен ръководител: доц. д-р арх. Стела Ташева Рецензенти: чл.- кор. проф. дан арх. Атанас Ковачев проф. д-р Милена Георгиева Членове на научното жури: доц. д-р Андроника Мартонова проф. д-р арх. Асен Писарски доц. д-р арх. Милена Нанова-Михайлова Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Публична защита на дисертационен труд на Дарина Бойкина от ИИзкИ – БАН

Институтът за изследване на изкуствата, БАН, ще проведе на 18.11.2019 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд Реликвариите в България от периода на късното средновековие и Възраждането за присъждане на образователната и научна степен доктор на отчислената с право на защита редовна докторантка Дарина Янкова Бойкина с научен ръководител чл.- кор. проф. Иванка Гергова. Рецензенти: проф. д-р Елена Генова и чл.- кор. проф. Елка Бакалова; членове на научното жури: доц. д-р Ангел Николов, проф. д. изк. Константин Тотев, доц. д-р Ралица Русева, председател. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Заседание на научното жури за присъждане на научна степен “доктор” на Петър Керкелов от ИИзкИ – БАН

Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще проведе на 15.07.2019 г. от 13 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд "Фолклорно-песенна орнаментика и съвременна композиторска практика (нотационни проблеми на импровизационния тип музициране)" за присъждане на образователната и научна степен доктор на редовния докторант Петър Атанасов Керкелов с научен ръководител проф. д-р Горица Найденова. Рецензенти: проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова проф. д. н. Марияна Булева Членове на научното жури: проф. д-р Велислав Заимов доц. д. н. Венцислав Димов, председател доц. д-р Веселка Тончева Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Институтът за изследване на изкуствата ще удостои със своята ежегодна награда „Съживено наследство“ Петър Попов

Институтът за изследване на изкуствата ще удостои със своята ежегодна награда „Съживено наследство“ Петър Попов за цялостен принос в опазване на културното наследство. Петър Попов е един от най-изявените български реставратори с огромен принос в опазване на културното наследство. През 1974 г. завършва специалност „Реставрация на произведения на изкуствата“ в Академията за изящни изкуства във Варшава. До 1992 г. работи като реставратор в Националния институт за паметниците на културата. В периода 1998 – 2008 г. е ръководител на реставрационната лаборатория на Националната художествена галерия. Дългогодишната реставрационна практика на Петър Попов е свързана с опазването на значими художествени ценности от съвременната територия на България като стенописите в Бачковската костница, църквата „Св. Димитър“ в Паталеница, Новата митрополия в Несебър, църквата „Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ в [...]

Малко известни илюстрации на български художници за Деня на детето в БАН

За Деня на детето заповядайте да разгледаме заедно постерната изложба „Българските художници за децата“: 1 юни, от 11.00  до 13.00 ч. в централното фоайе на Българската академия на науките, ул „15 ноември“ 1. Ще почерпим вдъхновение от известните ни художници Александър Божинов, Стефан Баджов, Бинка Вазова и Иван Пенков. Малките посетители ще могат да разгледат и книжките в оригинал. Екипът на дългогодишния проект на Института за изследване на изкуствата на БАН продължава да отправя творчески предизвикателства към децата, техните родители и педагози. Събитието се посвещава на 150-годишнината на Българската академия на науките.