Home/Tag: Институт за изследване на населението и човека

Доклад „На фокус: здравето и благополучието на юношите“ от международното изследване HBSC на СЗО с данни от 45 държави

Регионалният офис на СЗО за Европа публикува на 19 май 2020 г доклад „На фокус: здравето и благополучието на юношите“. Той представя резултати от международното сравнително изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст – HBSC“, проведено през 2017/2018 г. в 45 държави от Европа и Канада. Изследването се провежда на всеки четири години от 1982 г. насам в нарастващ брой страни. В България то се реализира от екип от Институт за изследване на населението и човека – БАН и Научен център „Психология и здраве“ и се ръководи от доц. д-р Лидия Василева, ИИНЧ-БАН. Повече за резултатите от изследването в България и за резултатите в международен сравнителен план можете да научите тук. Двете части на доклада „На фокус: здравето и благополучието на юношите" са достъпни [...]

XI Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки “Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите“

Тази година националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки е посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките и ще събере на едно място утвърдени учени и млади изследователи в дискусии върху настоящите практики и бъдещите тенденции в социалните науки. Програмата включва лекции върху актуални теми в областта на социалните науки, тематични секции с научни съобщения и тяхната дискусия, практически презентации върху изготвянето и представянето на научни трудове. Школата е отворена за студенти, докторанти и млади изследователи от социалните науки: психолози, социолози, философи, демографи, икономисти, прависти, политолози, социални антрополози, културолози. Поканени са слушатели (които да присъстват на лекциите, презентациите и тематичните секции) и участници (с научно съобщение в тематичните секции). Участниците с научно съобщение могат да предложат и доклад за планираното ново [...]

ИИНЧ – БАН представя сборник доклади по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“

Институтът за изследване на населението и човека при Българска академия на науките (ИИНЧ – БАН) ще представи отпечатания сборник материали по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ на 30 септември 2019 г., в зала „Проф. Марин Дринов“. Възложен от Министерски съвет на Република България, проектът имаше за цел да извърши цялостен преглед върху развитието на населението в България и да предложи конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на страната. Комплексното изучаване на тенденциите в демографското възпроизводство и взаимодействието между отделните процеси бе осъществено от шест работни групи в следните основни тематични направления: I. „Раждаемост и семейни политики“; II. „Смъртност, стареене и качество на живот“; III. „Миграции и национална идентичност“; IV. „Демографско развитие и трудови ресурси“; V. „Уязвими [...]

Институтът за изследване на населението и човека чества 45 години психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания”

С научна конференция „Психологията с лице към социалните проблеми“ Институтът за изследване на населението и човека на БАН отбелязва  45 години психология в БАН и 20 години списание „Психологични изследвания”. Програмата на форума включва над 75 доклада в пет панела и две кръгли маси в тематичните области: културно разнообразие и междугрупови отношения, личност и индивидуални различия, предизвикателства в детско-юношеска възраст, психично здраве и качество на живот, работа и свободно време, ролята на човешкия фактор в пътната безопасност и консултативна психология. Конференцията с международно участие се проведе в рамките на два дни в „Гранд хотел София“. Организатор е департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека на БАН. Ръководителят на департамент Психология проф. Антоанета Русинова-Христова и директорът на Института проф. Йоланда Зографова представиха научноизследователската [...]

Научна конференция „Психологията с лице към социалните проблеми“

По повод честването на 45 години Психология в БАН и 20 години списание „Психологични изследвания” ще се проведе научна конференция с международно участие „Психологията с лице към социалните проблеми“. Откриването е в 9:30 часа на 22 ноември 2018 г. в зала „Триадица 2” на „Гранд Хотел София“. Конференцията ще се проведе в рамките на два дни. Представянето на докладите е организирано в пет панела и две кръгли маси в следните тематични области: Културно разнообразие и междугрупови отношения; Личност и индивидуални различия; Предизвикателства в детско-юношеска възраст; Психично здраве и качество на живот; Работа и свободно време; Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност; Консултативна психология.

Демографските предизвикателства и политики разглежда международна научна конференция

Учени от БАН с конкретни предложения по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза“  Двудневна научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики“ започна днес, 14 ноември, в София. Форумът се провежда в рамките на проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ и е организиран от Института за изследване на населението и човека на БАН. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски приветства участниците и посочи, че работата по този почти двугодишен проект е пример за това как различните институти на БАН могат да работят заедно и тази интердисциплинарност помага за решаване на проблеми. Поддържането на учени с висока експертност е част от националната сигурност на страната, каза акад. Ревалски. Той поздрави екипа на БАН, висшите училища  и експертите от различни области, работили [...]

Go to Top