Институт за информационни и комуникационни технологии

/Tag: Институт за информационни и комуникационни технологии

Иновационната лаборатория RILab i2030 в подкрепа на високотехнологичната индустрия и младите учени

Научно-индустриална лаборатория „Индустрия i2030“ (RILab i2030) беше открита на 13 май в Българската академия на науките. Тя е структурирана в девет лаборатории, разположени в Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ – БАН) и Института по механика (ИМех) на БАН. […]

Научно-индустриална лаборатория RILab i2030 ще подкрепя малките и средни предприятия

Научно-индустриалната лаборатория „Индустрия i2030“ (RILab i2030) ще се открие на 13 май 2019 г. от 10 ч. в сградата на Института по информационни и комуникационни технологии – БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 2, а след това и в Института по механика – БАН, бл. 4 ул. „Акад. Георги Бончев“. RILab i2030 си поставя за цел да реализира идеята за цифрова интеграция на наука, бизнес и обучение и подпомага изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София. Лабораторията е резултат от работата на консорциум RILab i2030, в който участват: Институт по информационни и комуникационни технологии, Институт по механика, FESTO, Давид Холдинг, АМG Technology, NanoTech Lab и Софийска младежка иновационна лаборатория, с партньори: Столична община и Столична агенция за приватизация и инвестиции. Тя ще предоставя [...]

Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Безразрушителни методи за оценка свойствата на материалите“ на Десислава Иванова от ИИКТ – БАН

На 28.06.2018 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Безразрушителни методи за оценка свойствата на материалите“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ на Десислава Юлиянова Иванова. Документите по защитата са публикувани на сайта на института. Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на движещи се цели в радиоизображения“ на Панайот Даскалов от ИИКТ – БАН

На 29.06.2018 г., от 13:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на движещи се цели в радиоизображения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Панайот Пламенов Даскалов. Документите по защитата са публикувани на сайта на института. Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Международна конференция „Електронни инфраструктури за върхови постижения в науката в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие”

Конференцията „Електронни инфраструктури за върхови постижения в науката в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие“, на която организатор е ИИКТ-БАН, ще се проведе на 15-16 май 2018 г. в София. Тя ще даде уникална възможност на учените от региона да представят най-новите си постижения, резултат от сътрудничеството на страните от Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, в областта на електронните инфраструктури и тяхното използване. Конференцията ще събере на едно място доставчици на електронна инфраструктура, учени и изследователи, както и политици от региона и извън него. […]

Първа Open e-IRG работна среща

Първа Open e-IRG работна среща ще се проведе на 14-15 май в гранд хотел “София”. Срещата е от календара на e-IRG, на който ще бъдат представени европейските инициативи в областта на електронните инфраструктури. Събитието ще бъде открито от проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката. […]