Институт за литература

/Tag: Институт за литература

Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век – международна конференция

Международната конференция ще въведе в научно обращение нова интерпретация на темата за взаимодействието в книжовното наследство на източните и южните славяни в период от девет века (ХІ–ХХ век). Участниците в престижния научен форум ще представят малко познати писмени паметници, архивни документи и артефакти. Конференцията обединява видни учени от пет страни: България, Белгия, Сърбия, Русия, Швеция, които работят върху проблеми изключително актуални както за съвременнните хуманитарни науки, така и в геополитически контекст. Повече информация вижте ТУК.

Изложба „Литературни архиви и културни контексти“

Изложбата ще представи уникални документи свързани с жизнения път и творчеството на: Христо Смирненски, Никола  Вапцаров и Михалаки Георгиев, които се съхраняват в Института за литература. Сред този архивен масив се открояват някои особено ценни оригинали като ръкописи на известните произведения на Христо Смирненски – „Жълтата гостенка“, „През бурята“, бележник със записки от последните дни от живота на поета, илюстрирани с негови рисунки и др. В архива на Никола Вапцаров особено стойностен документ е бележникът „Байер“, в който той записва предсмъртните си стихове, екземпляри от единствената му  „Моторни песни“, с лични автографи и  бележки на поета. Интересната, но забравена фигура на Михалаки Георгиев – писател, създател на основополагащи за българската държава институции като Пловдивския панаир, статистическия институт, земеделските училища и др., е представена с богат [...]

Института за литература – БАН и СГХГ отбелязаха 130-годишнината от рождението на Николай Райнов със съвместна инициатива

Института за литература – БАН и Софийска градска художествена галерия организираха националната научна конференция по повод 130-годишнината от рождението на енциклопедичния по своя формат интелектуалец – художник, изкуствовед, теоретик, прозаик, поет, преводач, публицист – Николай Райнов. Събитието се проведе на 3 и 4 април в СГХГ. […]

Институтът за литература обявява конкурс за главен асистент

Институтът за литература на БАН – София, обявява конкурс  за  Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност  Теория и история на литературата – със срок 2 месеца от обнародването в  „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ бр 12/08.02.2019 г. Срок за подаване на документи – от 08.02.2019 г. до 07.04.2019 г., вкл.,  в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56

Конкурс за професор в Института за литература на БАН

Институтът за литература на БАН – София, обявява конкурс  за  Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност  Българска литература (Стара българска литература) – със срок 2 месеца от обнародването в  „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ бр 12/08.02.2019 г. Срок за подаване на документи – от 08.02.2019 г. до 07.04.2019 г., вкл.,  в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56

С две събития ще бъде отбелязан Деня на Института за литература

Тази година Деня на Института за литература ще бъде отбелязан с две културни събития. На 21 ноември от 11.00 ч. в Българска академия на науките ще бъде открита изложбата „Румънски писатели през Първата световна война“, а от 11.30 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ проф. Анисава Милтенова ще изнесе презентация на тема „Книжовните богатства на Румъния и старобългарската литература“. Изложбата „Румънски писатели през Първата световна война“, организирана от Националния музей на румънската литература и поставена в Централна сграда на БАН със съдействието на Института за литература – БАН, е посветена на паметта на румънски творци, доброволци в бойните действия и във военните лазарети, които сбъдват чрез присъствието си на бойното поле, чрез художествените си текстове и смелите си журналистически изяви идеала за обединение от 1918 [...]