Институт за литература

/Tag: Институт за литература

Института за литература – БАН и СГХГ отбелязаха 130-годишнината от рождението на Николай Райнов със съвместна инициатива

Института за литература – БАН и Софийска градска художествена галерия организираха националната научна конференция по повод 130-годишнината от рождението на енциклопедичния по своя формат интелектуалец – художник, изкуствовед, теоретик, прозаик, поет, преводач, публицист – Николай Райнов. Събитието се проведе на 3 и 4 април в СГХГ. […]

Институтът за литература обявява конкурс за главен асистент

Институтът за литература на БАН – София, обявява конкурс  за  Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност  Теория и история на литературата – със срок 2 месеца от обнародването в  „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ бр 12/08.02.2019 г. Срок за подаване на документи – от 08.02.2019 г. до 07.04.2019 г., вкл.,  в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56

Конкурс за професор в Института за литература на БАН

Институтът за литература на БАН – София, обявява конкурс  за  Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност  Българска литература (Стара българска литература) – със срок 2 месеца от обнародването в  „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ бр 12/08.02.2019 г. Срок за подаване на документи – от 08.02.2019 г. до 07.04.2019 г., вкл.,  в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56

С две събития ще бъде отбелязан Деня на Института за литература

Тази година Деня на Института за литература ще бъде отбелязан с две културни събития. На 21 ноември от 11.00 ч. в Българска академия на науките ще бъде открита изложбата „Румънски писатели през Първата световна война“, а от 11.30 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ проф. Анисава Милтенова ще изнесе презентация на тема „Книжовните богатства на Румъния и старобългарската литература“. Изложбата „Румънски писатели през Първата световна война“, организирана от Националния музей на румънската литература и поставена в Централна сграда на БАН със съдействието на Института за литература – БАН, е посветена на паметта на румънски творци, доброволци в бойните действия и във военните лазарети, които сбъдват чрез присъствието си на бойното поле, чрез художествените си текстове и смелите си журналистически изяви идеала за обединение от 1918 [...]

Национална научна конференция „Светове и утопии“, посветена на 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски

Научна конференция под наслов „Светове и утопии“, посветена на 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски, ще се проведе на 13 и 14 ноември в СУ „Св. Климент Охридски“. Организатори са Институтът за литература при БАН, Катедрата „Българска литература“ към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Националният литературен музей. Конференцията ще реализира нови прочити на поетическите творби на Христо Смирненски – както на превърналите се в класически, така и на останалите встрани от читателския и критически интерес творби. Ще бъдат дискутирани ранни или непечатани приживе текстове на поета, негови римувани и прозаически хумористични и сатирични текстове, фейлетони и кратки трагикомедии. Интерес ще представлява работата на Христо Смирненски като издател, редактор и преводач, ще бъде възстановена и допълнена историята на критическата му [...]

БАН отбелязва 120-годишнината от рождението на Димитър Талев

Тържествени чествания под наслов „Димитър Талев  –  кодът на историята и лабиринтите на настоящето в литературата“ организира Институтът за литература – БАН под патронажа на Министерството на културата. Откриването се състоя на 5 ноември в театър „Българска армия“. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов приветства участниците и посочи, че отбелязането на 120-годишнината от рождението на класика на българската литература Димитър Талев е повод не само да изтъкнем за пореден път високата художествена стойност на неговото творческо дело, но и възможност за нов литературоведски прочит. Талев създава произведения, които са по-малко известни на съвременния читател, отбеляза чл.-кор. Николов. Зам.-председателят на БАН  даде за пример неговата научна дейност по създаване на Тълковен речник на българския език, ценните му наблюдения върху диалектните говори в Македония. Директорът на Института [...]