Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

/Tag: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Среща на учени от ИЯИЯЕ – БАН и американски изследователи в областта на ядрената физика и нуклеарната медицина

Делегация от 10 американски учени от Националната научна фондация (National Science Foundation – NSF) посети на 22 юли 2019 г. Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН). На срещата бяха представени научната инфраструктура и дейността на учените от ИЯИЯЕ с цел подготвяне и реализиране на бъдещи общи проекти. […]

Отличие за българската ядрена физика

На 31 май 2019 г. руската държавна корпорация за атомна енергия „Росатом“ връчи наградата „Академик Курчатов“ на проф. д-р Димитър Тонев. Наградата, която представлява бронзов бюст на големия руски ядрен физик академик Игор Василевич Курчатов (1903-1960), е признание за успехите на българската ядрена физика и ядрена енергетика. […]

Пролетна студентска школа по ядрена физика „Дни на ОИЯИ в България”

Пролетната студентска школа по ядрена физика: „Дни на ОИЯИ в България” се провежда за дванадесета поредна година от 14 до 17 май 2019 г. в Боровец. Традиционният семинар е организиран от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН (ИЯИЯЕ), съвместно с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в гр. Дубна, Руската федерация. Откриването на форума започна с приветствия от зам-председателя на АЯР Алексей Алексиев, чл. - кор. Чавдар Стоянов и проф. Димитър Тонев от ИЯИЯЕ-БАН. Лектори в школата ще бъдат водещи учени от лабораториите на ОИЯИ-Дубна. Те ще запознаят участниците с най-значимите и нови изследванията и разработки, по които се работи в Института. В школата участват студенти от Софийски университет, Пловдивски университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, Шуменски университет, Технически [...]

Втори турнир на младите физици

В началото на месец май в София се състоя второто издание на турнира на младите физици Young Physicists’ Tournament & Workshop. Надпреварата за млади физици от гимназиалния курс на обучение беше организирана от Фондация „Наука без Граници” и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) – БАН със съдействието на Агенцията за ядрено регулиране и СУ „Св. Кл. Охридски“, както и с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейската програма Horizon 2020. Състезанието се проведе върху изследователските теми на XXXII Международен турнир на младите физици (IYPT) и в него се включиха общо 68 участници – 16 състезатели и ръководители, 37 наблюдатели от България, 8 от Гърция, както и 7 организатори и журиращи. След проведените три физични битки, първото място бе [...]

Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд в ИЯИЯЕ – БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13.05.2019г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: «Изследване състоянието на метала от корпус на реактор тип ВВЕР-1000»  на инж. Людмил Николаев Неделчев задочен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори)                                                                                                   Състав на [...]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за главни асистенти

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява два конкурса за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика); със срок за подаване на документите – 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“ бр.26/29.03.2019г.  […]