Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

/Tag: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Иновации в ядреното гориво бяха представени на престижна международна конференция в Несебър

Нови разработки и подходи към ядрено горивния цикъл бяха представени на Тринадесетата международна конференция по експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на ядрено гориво за ВВЕР. Събитието, организирано от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, съвместно с Международната агенция за атомна енергия, се проведе от 15 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър и бе осъществено с подкрепата от руската компания ТВЕЛ и АЕЦ Козлодуй ЕАД. […]

Тринадесета международна конференция по ВВЕР ядрено гориво

Тринадесетата международна конференция по експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на ядрено гориво за ВВЕР WWER Fuel 2019 ще се проведе от 15 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър, България. Конференцията се организира на всеки две години от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките, съвместно с Международната агенция по атомна енергия и се спонсорира от руската компания “ТВЕЛ” и АЕЦ Козлодуй ЕАД. Това е престижен международен форум, където на експертно ниво се обсъждат актуални въпроси и се споделят последните постижения в технологиите за управление на ядреното гориво. Сред основните теми, които ще бъдат дискутирани по време на WWER FUEL 2019 са поведението на ядреното гориво и експлоатационния опит, усъвършенстване на дизайна и експлоатацията на горивото, моделиране и експериментална [...]

БАН  с отличие от АЕЦ „Козлодуй”

На 4-ти септември 2019 г. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД тържествено отбеляза 45 години от пускането в експлоатация на първи блок. На тържественото събрание в Дома на енергетика в Козлодуй изпълнителният директор на централата Наско Михов подчерта съществената роля на Българската академия на науките за ефективната и безопасна работа на българската АЕЦ. Още при стартирането на дейността на АЕЦ БАН има важна роля с оглед кадровото обезпечаване – като първи директор на АЕЦ е назначен главният инженер на Изследователския реактор към ИЯИЯЕ – БАН Симеон Русков. От началото на работата по осъществяване на проекта за АЕЦ в България учените от БАН са играли съществена роля за изграждането и развитието на централата. Както назад във времето, така и през последните години, множество учени от БАН развиват дейност, насочена [...]

Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд на Калин Каменов Маринов от ИЯИЯЕ – БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 16.09.2019г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, гр.София  ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: «Разширени теории на гравитацията и тяхното приложение за неутронни звезди» на Калин Каменов Маринов редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика) Състав на Научното жури: Председател: Проф. дфн Пламен Божилов (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия ) Членове: Проф. дфн Стойчо Язаджиев (ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия ) Чл.-кор. Емил Нисимов (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище ) Доц. д-р Димитър Младенов (ФзФ - СУ „Св. [...]

Среща на учени от ИЯИЯЕ – БАН и американски изследователи в областта на ядрената физика и нуклеарната медицина

Делегация от 10 американски учени от Националната научна фондация (National Science Foundation – NSF) посети на 22 юли 2019 г. Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН). На срещата бяха представени научната инфраструктура и дейността на учените от ИЯИЯЕ с цел подготвяне и реализиране на бъдещи общи проекти. […]

Отличие за българската ядрена физика

На 31 май 2019 г. руската държавна корпорация за атомна енергия „Росатом“ връчи наградата „Академик Курчатов“ на проф. д-р Димитър Тонев. Наградата, която представлява бронзов бюст на големия руски ядрен физик академик Игор Василевич Курчатов (1903-1960), е признание за успехите на българската ядрена физика и ядрена енергетика. […]