Home/Tag: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Образованието на специалисти в ядрената област е приоритет в сътрудничеството между ИЯИЯЕ и АЯЕ

В Българската академия на науките се намира най-големият център за научни изследвания и образование в ядрената област в България. Това е Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ), каза проф. Димитър Тонев, заместник-директор на ИЯИЯЕ по време на срещата с представители на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (АЯЕ). Тя се проведе онлайн на 20 януари 2021 г. по повод приемането на България за член на Агенцията. Целта на срещата бе да се определят областите на взаимодействие, методите на работа и начините на сътрудничество и подкрепа между двете организации. В изказването си проф. Тонев подчерта необходимостта от нови кадри, особено след решението на Министерски съвет за изграждане на 7 блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Според него, ролята на [...]

Иновации в ядреното гориво бяха представени на престижна международна конференция в Несебър

Нови разработки и подходи към ядрено горивния цикъл бяха представени на Тринадесетата международна конференция по експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на ядрено гориво за ВВЕР. Събитието, организирано от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, съвместно с Международната агенция за атомна енергия, се проведе от 15 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър и бе осъществено с подкрепата от руската компания ТВЕЛ и АЕЦ Козлодуй ЕАД. […]

Тринадесета международна конференция по ВВЕР ядрено гориво

Тринадесетата международна конференция по експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на ядрено гориво за ВВЕР WWER Fuel 2019 ще се проведе от 15 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър, България. Конференцията се организира на всеки две години от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките, съвместно с Международната агенция по атомна енергия и се спонсорира от руската компания “ТВЕЛ” и АЕЦ Козлодуй ЕАД. Това е престижен международен форум, където на експертно ниво се обсъждат актуални въпроси и се споделят последните постижения в технологиите за управление на ядреното гориво. Сред основните теми, които ще бъдат дискутирани по време на WWER FUEL 2019 са поведението на ядреното гориво и експлоатационния опит, усъвършенстване на дизайна и експлоатацията на горивото, моделиране и експериментална [...]

БАН  с отличие от АЕЦ „Козлодуй”

На 4-ти септември 2019 г. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД тържествено отбеляза 45 години от пускането в експлоатация на първи блок. На тържественото събрание в Дома на енергетика в Козлодуй изпълнителният директор на централата Наско Михов подчерта съществената роля на Българската академия на науките за ефективната и безопасна работа на българската АЕЦ. Още при стартирането на дейността на АЕЦ БАН има важна роля с оглед кадровото обезпечаване – като първи директор на АЕЦ е назначен главният инженер на Изследователския реактор към ИЯИЯЕ – БАН Симеон Русков. От началото на работата по осъществяване на проекта за АЕЦ в България учените от БАН са играли съществена роля за изграждането и развитието на централата. Както назад във времето, така и през последните години, множество учени от БАН развиват дейност, насочена [...]

Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд на Калин Каменов Маринов от ИЯИЯЕ – БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 16.09.2019г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, гр.София  ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: «Разширени теории на гравитацията и тяхното приложение за неутронни звезди» на Калин Каменов Маринов редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика) Състав на Научното жури: Председател: Проф. дфн Пламен Божилов (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия ) Членове: Проф. дфн Стойчо Язаджиев (ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия ) Чл.-кор. Емил Нисимов (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище ) Доц. д-р Димитър Младенов (ФзФ - СУ „Св. [...]

Среща на учени от ИЯИЯЕ – БАН и американски изследователи в областта на ядрената физика и нуклеарната медицина

Делегация от 10 американски учени от Националната научна фондация (National Science Foundation – NSF) посети на 22 юли 2019 г. Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН). На срещата бяха представени научната инфраструктура и дейността на учените от ИЯИЯЕ с цел подготвяне и реализиране на бъдещи общи проекти. […]

Go to Top