Институт по балканистика с Център по тракология

/Tag: Институт по балканистика с Център по тракология

Международна конференция „Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция”

На 28 септември 2018 г. в София се проведе международната конференция „Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция“. Тя е в изпълнение на проект "Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България", финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН (договор № ДН 20/2 от 11.12.2017 г.), координиран от Института за балканистика с Център по тракология, БАН. Конференцията беше открита с приветствие до участниците от еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. В първия панел "Транспортна инфраструктура, телекомуникации и свързаност на Балканите" участниците от България и чужбина представиха различни аспекти от дигиталната, транспортна и газова инфраструктура на страните в региона като откроиха основните проблеми на свързаността на Югоизточна Европа. Вторият панел  „Евроинтеграцията на страните от Западните Балкани – проблеми и перспективи“ беше проведен под формата [...]

Документална изложба „Пътешественик във времето”

На 4 юни 2018 г, от 14:00 часа във фоайето на Българката академия на науките (ул. 15 ноември №1) ще бъде открита документална изложба „Пътешественик във времето”, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, основател на Института по тракология при БАН, днес Център по тракология „Проф. Александър Фол” при Институт за балканистика с Център по тракология – БАН. Изложбата е реализирана съвместно с Нов български университет. В 15 постера са проследени животът и делото на проф. Ал. Фол. Изложбата „Пътешественик във времето” предлага един задъхан и кратък разказ за изпълнен с големи начинания и идеи живот, повечето от които са намерили и намират и днес успешна реализация! Материалите са предоставени с любезното съдействие на Университетския архив на Нов български университет; Архива на [...]

Международна конференция „Градска култура на балканите“ ще се проведе в Пловдив

Международна конференция на тема „Градска култура на Балканите” ще се проведе в Пловдив, в ПУ „Паисий Хилендарски“, на 18 и 19 май 2018 г. Събитието се организира в рамките на проекта „Солун и българите: история, памет, съвремие”, финансиран от фонд „Научни изследвания” и  реализиран от ИБЦТ – БАН. Форумът ще събере изследователи с различен профил от областта на хуманитарните и социалните науки – историци, етнолози, антрополози, архивисти и киноспециалисти. За повече подробности, моля вижте приложената програма.

Лекция на проф. Александър Костов в Харвардския университет

Директорът на Института за балканистика с Център по тракология – БАН проф. дин Александър Костов изнесе лекция в Харвардския университет на тема: „Китай, Съветският съюз и Балканите през периода на Студената война“ в рамките на семинар, ръководен от проф. Марк Креймър. Проф. Костов проведе и работни срещи в рамките на двустранния проект между ИБЦТ и Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет.  

БАН ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида

Българската академия на науките ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида. Тържествената церемония ще се състои на 28 ноември 2017 г. (вторник) от 12:45 ч. в Големия салон на БАН (ул. 15-ти ноември, 1). По време на събитието проф. Франческо Гуида ще изнесе лекция на тема: „Италианското Рисорджименто и националното възраждане на Балканите през ХІХ век“. Проф. Франческо Гуида е най-видният представител на италианската балканистика и един от най-авторитетните изследователи на Запад в областта на историческата балканистика и българистика през XIX  и ХХ век. Той е редовен професор по история на страните от Източна Европа на ново и най-ново време в Университета „Рома тре“, директор на Департамента по политически науки към същия университет, председател на Италианската асоциация за изследване на Европейския [...]