Институт по балканистика с Център по тракология

/Tag: Институт по балканистика с Център по тракология

Два сборника на Съвета за чуждестранна българистика бяха представени в БАН

Два сборника представи  Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН на 11 ноември 2019 г. в зала „Академик Иван Евстратиев Гешов“ в сградата на Българската академия на науките. […]

Сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Александър Фол издаде Центърът по тракология към БАН

Сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Александър Фол THRACIA 24: ΕΠΟΠΤΕΙΑ издава Центъра по тракология към Института по балканистика на БАН. Представянето на книгата ще се състои на 9 октомври от 17 часа в Музея за история на София, зала Ретро кафене (2 етаж). Новото издание е резултат от проведените през 2018 година Четения по тракология на тема „Древна Тракия и траките: пространства и комуникации“. В тях участваха над 45 учени от различни институции, които обмениха идеи и споделиха резултатите от своите проучвания в областта на науката за древността и културно-историческото наследство на древнотракийската цивилизация. Съставителите на THRACIA 24, проф. д. изк. Ваня Лозанова-Станчева и проф. дин Валерия Фол са систематизирали материалите в две основни части. Първата е озаглавена „Проф. Александър [...]

Учени от шест страни обсъдиха в БАН историята и настоящето на града на Балканите

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” – БАН организира научна конференция с международно участие „Градът на Балканите: пространства, образи, памет“. Тя се проведе в периода от 2 до 4 октомври 2019 г., като научните сесии се проведоха в сградата на Института за балканистика, ул. „Московска“ № 45. […]

Международна конференция „Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция”

На 28 септември 2018 г. в София се проведе международната конференция „Западните Балкани – транспортна инфраструктура, телекомуникации, европейска интеграция“. Тя е в изпълнение на проект "Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България", финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН (договор № ДН 20/2 от 11.12.2017 г.), координиран от Института за балканистика с Център по тракология, БАН. Конференцията беше открита с приветствие до участниците от еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. В първия панел "Транспортна инфраструктура, телекомуникации и свързаност на Балканите" участниците от България и чужбина представиха различни аспекти от дигиталната, транспортна и газова инфраструктура на страните в региона като откроиха основните проблеми на свързаността на Югоизточна Европа. Вторият панел  „Евроинтеграцията на страните от Западните Балкани – проблеми и перспективи“ беше проведен под формата [...]

Документална изложба „Пътешественик във времето”

На 4 юни 2018 г, от 14:00 часа във фоайето на Българката академия на науките (ул. 15 ноември №1) ще бъде открита документална изложба „Пътешественик във времето”, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, основател на Института по тракология при БАН, днес Център по тракология „Проф. Александър Фол” при Институт за балканистика с Център по тракология – БАН. Изложбата е реализирана съвместно с Нов български университет. В 15 постера са проследени животът и делото на проф. Ал. Фол. Изложбата „Пътешественик във времето” предлага един задъхан и кратък разказ за изпълнен с големи начинания и идеи живот, повечето от които са намерили и намират и днес успешна реализация! Материалите са предоставени с любезното съдействие на Университетския архив на Нов български университет; Архива на [...]

Международна конференция „Градска култура на балканите“ ще се проведе в Пловдив

Международна конференция на тема „Градска култура на Балканите” ще се проведе в Пловдив, в ПУ „Паисий Хилендарски“, на 18 и 19 май 2018 г. Събитието се организира в рамките на проекта „Солун и българите: история, памет, съвремие”, финансиран от фонд „Научни изследвания” и  реализиран от ИБЦТ – БАН. Форумът ще събере изследователи с различен профил от областта на хуманитарните и социалните науки – историци, етнолози, антрополози, архивисти и киноспециалисти. За повече подробности, моля вижте приложената програма.