Начало/Tag: Институт по електроника

Институтът по електроника обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника” за нуждите на лаборатория „Жиромагнитна електроника“ - един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.94/03.11.2020 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.

Нови материали за ортопедични импланти се разработват в БАН

Лазерно индуцирана микро-пяна от хитозан като интерфейс тъкан-имплант за приложение в тъканното инженерство. Лазерна обработка на биосъвместими полимери и керамика за използване при хирургични интервенции ще извършват учени от Института по електроника на БАН. Целта е да се създадат антибактериални повърхности, които ще спомогнат за по-бързото възстановяване на пациенти след операция. Обработените с лазер материали за импланти ще ускорят развитието на клетки и заздравяването на следоперативните рани. Клетка, прикрепена към слой от колаген, който е лазерно обработен. Научните изследвания са в рамките на проект по програма „Мария Склодовска – Кюри, Иновативни мрежи за обучение“. Учени от 18 организации от цяла Европа се включват в мрежа за създаване на материали с антибактериални свойства, които да са подходящи за използване върху повърхности на [...]

Млади учени работят с ново поколение електроннолъчева инсталация Evobeam cube 400

Млади учени от Института по електроника на БАН и от Техническия университет в Габрово са част от екипа, който ще работи с иновативната инсталация Evobeam cube 400 за електроннолъчево заваряване и модификация на материали. Инсталацията е напълно автоматизирана и позволява да се извършват технологични дейности в стандарт 4.0, свързан с модернизацията и конкурентоспособността на българската икономика. Апаратурата е на стойност 821 449 лева и е част от лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци” на Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии". Лабораторията се намира в Габрово и в нея ще се извършват научно-приложни изследвания в областта на електроннолъчевото заваряване и повърхностна модификация на метали и сплави за нуждите на мехатрониката. Ръководител на лабораторията е директорът на Института по електроника [...]

2020-07-20T12:16:23+03:00понеделник, 20 юли 2020 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Алуминиева тръбна тел без аналог в света разработва Институтът по електроника

Роботизиран комплекс за електродъгова адитивна технология е въведен в експлоатация в Института по електроника на БАН. Технологията се прилага по проект „Високоякостен тръбен тел с нано въглеродни структури в алуминиев прах за дъгови адитивни процеси“ от Програма M-ERA. В рамките на проекта се предвижда разработване на нямаща аналог нова алуминиева тръбна тел с композитно ядро състоящо се от алуминиев прах с интегрирани въглеродни нано структури (AluNanoCore). Телта е предназначена за свободно гъвкаво генериране на олекотени изделия с високи якостни свойства по метода на нанасяне на адитивни слоеве (ALM) . Ще бъде изследвано влиянието на концентрацията, размера и формата на въглеродните наноструктури (CNS -  смес от нановлакна и нанотръби) в телта върху свойствата на електродъгово нанесените слоеве. CNS ще се синтезират директно на повърхността на алуминиевия [...]

Нобелов лауреат по физика става “Доктор хонорис кауза” на БАН

Българската академия на науките ще удостои нобеловия лауреат проф. Жерар Муру с почетната титла “Доктор хонорис кауза” на БАН. Официалната церемония ще се състои на 25 февруари от 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. Сред церемонията професор Муру ще изнесе академична лекция на тема: „Страстта за екстремна светлина и приложението й в полза нa човечеството“ (на английски език). […]

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София обявява   конкурс за академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника” за нуждите на лаборатория „Физични технологии ” - един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.82/18.10.2019 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 /875 00 77.

2019-10-22T14:45:16+03:00вторник, 22 октомври 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top