Институт по инженерна химия

/Tag: Институт по инженерна химия

Работен семинар „Valuable products from residual biomasses: Towards a greener society (ProGreS)“

Първият от четирите работни семинара „Valuable products from residual biomasses: Towards a greener society (ProGreS)“, предвидени в рамките на проекта „Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии – IProPBio“, финансиран по схемата Мария Склодовска - Кюри, РП „Хоризонт 2020 RISE-2017, ще се проведе на 23 и 24 септември 2019 в гр. София. Организатор на международното мероприятие е Институтът по инженерна химия – Българска академия на науките, водещ бенефициент на проекта IProPBio. Темата на първия работен семинар е: ProGreS: Biomass selection, characterization and valorization. Учени от България, Бразилия, Великобритания, Гърция, Дания, Испания, Италия, Мексико, Португалия и Франция ще представят част от получените от тях резултатите по изпълнение на задачите, предвидени в съответните работни пакети на IProPBio. Специален гост на ProGreS e сър Уилям Уейкъм, [...]

Награда за учени от Института по инженерна химия – БАН

Проф.Венко Бешков получи голямата награда за най-добър иновативен проект в конкурса на БТПП Церемония по награждаването на победителите в два конкурса - за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2018 г. на Съвета по иновации се проведе на 15 май в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). В конкурса тази година бяха представени изключително качествени и с висока научна и приложна стойност проекти в двете категории и 10-членната комисия, с председател акад. Никола Съботинов, бе затруднена при определянето на наградените участници – критериите за оценка. Церемонията по награждаването откри Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП. Участниците и гостите приветства зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева. В категория  НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ с плакет на БТПП и почетна грамота на първо място бе награден колектив [...]

Публична защита на дисертационен труд в Института по инженерна химия

На 12.03.2019 г. ще се състои публичната защита на проф. д-р Калоян Кирилов Петров на дисертационен труд за придобиване на научна степен „ Доктор на науките “ по професионално направление 4.2 Химически науки . Темата на дисертационният труд е:„Биотехнологично получаване на нискомолекулни продукти“. Публичната защита ще се проведе в залата на Института по инженерна химия – БАН от 14:00 часа.

Първа среща по проект “Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии“

На 19 и 20 март 2018 г. в University of Southern Denmark (SDU), гр. Одензе, Дания се състоя „kick-off“ среща на участниците в научния екип на проект “Integrated Process and Product Design for Sustainable Biorefineries -IProPBio“ (Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии). […]

Проект на Института по инженерна химия – БАН спечели финансиране по програма „Хоризонт 2020“

Научен колектив от Института по инженерна химия – БАН, с ръководители проф. Румяна Статева и проф. Драгомир Янков, участва в проект, одобрен за европейско финансиране по схемата за обмен на изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (Н2020-MSCA-RISE-2017). Проектът “Integrated Process and Product Design for Sustainable Biorefineries (IProPBio)” – (Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии) ще се реализира в партньорство с научни колективи от университети и научни центрове от: Дания – координатор, Бразилия, България (ИИХ-БАН, ХТМУ), Великобритания, Гърция, Испания Италия, Мексико, Португалия, САЩ, както и малко предприятие от Гърция. IProPBio стартира на 01.01.2018 и ще се изпълнява в продължение на 48 месеца.                                 [...]