Институт по катализ

/Tag: Институт по катализ

Ученици от 18 столични училища участваха в забавните експерименти на Института по катализ на БАН

В деня на отворените врати на Института по катализ на БАН, ученици от 18 столични училища станаха свидетели и участници в забавни химични експерименти и каталитични реакции. Учените от Института бяха подготвили серия от експерименти, които да покажат, че химията не е скучна и сива наука, а може да бъде забавна, интересна и цветна. Това се случи в деня на отворените врати на 3 юни, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. […]

Забавни химически експерименти в Института по катализ на БАН

Възможно ли е да се запалят водата и желязото без кибрит? Как се приготвя химически коктейл и възможно ли е да се появи самият дух от лампата на Аладин? Отговор на всички тези въпроси ще дадат учените от Института по катализ на БАН на 3 юни от 11 часа на ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 11, ет. 2 в семинарна зала 225. Вратите на института ще бъдат отворени за посетителите, които ще имат възможността да се включат в интересни и забавни химически експерименти. Учените ще представят последните си разработки и реализирани до този момент катализатори, както и лаборатории и научна инфраструктура. Институтът по катализ на Българската академия на науките е водещ научно-изследователски и научно-приложен център по катализ в България. Учените от института разработват технологии за [...]

Международен симпозиум по хетерогенен катализ

В периода 26-29 август 2018 г. се проведе 12тия симпозиум по хетерогенен катализ под мотото „Катализ: двигател на икономиката“. Организатор на събитието е Институт по катализ при Българска академия на науките и Българският каталитичен клуб. Симпозиумът беше открит от Председателя на Организационния комитет чл.-кор. Л. Петров. Приветствие от името на акад. Юлиан Ревалски поднесе чл.-кор. Костадин Ганев. Участваха 138 учени от 26 страни. Изнесени бяха 10 пленарни лекции от изявени учени в областта на катализа. Научната програма включваше 78 устни и 51 постерни доклада. Разисквани бяха проблеми, свързани с методите за получаване, охарактеризиране и изпитания на нови хетерогенни катализатори; каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновяеми и изкопаеми източници; каталитично отстраняване на замърсители на околната среда, като азотни оксиди, сяра, въглероден оксид, [...]

Дванадесети международен симпозиум за хетерогенен катализ

Институтът по катализ и Клубът на българските каталитици организират Дванадесети международен симпозиум за хетерогенен катализ. Поредният 12-ти симпозиум ще се проведе в София, от 26 до 29 август 2018 година. Провежданите в България международни симпозиуми по хетерогенен катализ са сред най-старите европейски научни форуми в областта на катализа. По време на предстоящия симпозиум ще се дискутират последните постижения в следните области: методи за получаване, охарактеризиране и изследване на хетерогенни катализатори; каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновяеми и природни източници, за каталитично очистване на замърсители на околната среда; оползотворяване на въглероден диоксид; производство на чист водород; фотокатализ. Ще бъдат обсъждани и теми от свързани области, като теоретична химия, кинетика и механизъм на хетерогенни каталитични реакции, включително и приложни изследвания. Световно признати учени [...]

35 години Институт по катализ – БАН

35-ата годишнина на Института по катализ към Българската академия на науките беше тържествено отбелязана на 2 април. Институтът е водещ научен, научно-приложен и иновационен център и център за подготовка на специализирани кадри в България и Югоизточна Европа по фундаментални и приложни изследвания в областта на хетерогенния и хомогенен катализ, химичната кинетика, химичната стабилизация и специфичните изследователски методи, приложими в катализа, енергетиката и екологията. Институтът по катализ е организатор и седалище на Клуба на българските каталитици и на Българското ЕПР дружество. […]