Home/Tag: Институт по математика и информатика

Защита на дисертационен труд на Галина Бобева, Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 28 януари 2021 г. от 14.00  часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:   „Приложение на метода на локалната активност за изследване динамиката на нелинейни Клетъчно Невронни Мрежи“   на ГАЛИНА ЖИВКОВА БОБЕВА   Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.5. Математика Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката”   Научен ръководител: проф. дмн Анжела Славова Председател на Научното жури: проф. дмн Валерий Ковачев – рецензент Членове на Научното жури: проф. д-р Маргарита Теодосиева – рецензент проф. дмн Анжела Славова проф. д-р Велизар Павлов проф. д-р Николай [...]

Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Микела Трамонти

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 21 януари 2021 г. от 15:30 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, КОМБИНИРАНИ С ИЗКУСТВО” на МИКЕЛА ТРАМОНТИ   по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ Научни консултанти: доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова  Председател на Научното жури: проф. д-р Кирил Банков – рецензент Членове на Научното жури: доц. д-р Николина Николова – рецензент проф. дпн Йордан Табов доц. д-р Десислава Панева-Маринова доц. [...]

Защита на дисертационен труд в ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 25 януари 2021 г. от 14.00  часа (в зала 115 на ИМИ-БАН) онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:     „МЕТОДИ И МОДЕЛИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМАТИЧНО-ОРИЕНТИРАНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ”   на   ОЛЕГ ПЕТРОВ ИЛИЕВ   Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Докторска програма „Информатика” Научен ръководител: проф. д-р Радослав Йошинов Председател на Научното жури: доц. д-р Десислава Панева-Маринова – рецензент Членове на Научното жури: проф. дн Даниела Борисова – рецензент проф. дн Иван Гарванов проф. дн Любка Дуковска проф. д-р Радослав Павлов [...]

2020-12-23T14:44:25+02:00сряда, 23 декември 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Открито заседание на научно жури в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 21 октомври 2020 г. от 13.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „КОМПЮТЪРНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА УЕБ ДОСТЪПНОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” на НЕГОСЛАВ СЪБЕВ СЪБЕВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Докторска програма „Информатика”   Научен ръководител: Доц. д-р Галина Богданова Председател на Научното жури: Доц. д-р Красимира Иванова Членове на Научното жури: Проф. дпн Васил Милушев – рецензент [...]

Отличиха златните медалисти от Австралийското математическо състезание (АМС) за 2019 година

Златните медалисти от Австралийското математическо състезание (АМС) за 2019 година бяха наградени в Института по математика и информатика на Българската академия на науките на 25 септември. На церемонията отличия получиха Георги Златинов (СМГ, 11. клас) - златен медал, Иван Тагарев (СМГ, 10. клас) - златен медал и награда „Питър О’Халоран“ и Сияна Майсторова (ППМГ Бургас, 8. клас) - награда „Питър О’Халоран“. Наградите връчи Н. Пр. Артър Спиру, посланик на Австралия за Гърция, България и Румъния. Домакини на награждаването бяха акад. Веселин Дренски, директор на Института по математика и информатика към БАН и чл.-кор. Николай Николов, председател на Съюза на математиците в България. На събитието присъства и почетният консул на Австралия в България Индиана Трифонова. Официални гости на награждаването бяха Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и [...]

Защита на дисертационен труд на Петър Данчев от ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 2 юли 2020 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ”   на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДАНЧЕВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Научна специалност „Алгебра и теория на числата“   Председател на Научното жури: Проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: Акад. проф. дмн Веселин Дренски  – рецензент Проф. дн Иво Михайлов – рецензент Доц. д-р Цецка Рашкова – рецензент [...]

Go to Top