Институт по математика и информатика

/Tag: Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика на БАН обявява три конкурса

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за: професор: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Информационно моделиране)“ – един; главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (Компютърно моделиране и симулация на биопроцеси)“ – един; главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност„Алгебра и теория на числата (Представяния на групите и теория на инвариантите)“ – един, за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”. Документи - в отдел "Човешки ресурси" на [...]

Талантливи ученици представят проекти в юбилейния научен панаир „150 години Българска академия на науките“

Млади таланти представят 15 проекта в областта на природните науки в рамките на юбилейния научен панаир „150 години Българска академия на науките“. Двудневното събитие е организирано от Института по математика и информатика с подкрепата на Министерството на образованието и науката и се провежда в конферентната зала на Античен културно-комуникативен комплекс Сердика (Ларгото на София). […]

ИМИ – БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ (Компютърни лингвистични системи за съпоставителни изследвания на близкородствени езици), за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Документите – в отдел ЧР на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48. Обявата е публикувана в ДВ бр. 91 от 19.11.2019 г.

Съвременни информационни технологии представят учени от ИИКТ-БАН

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ)  отваря врати на 3 и 4 октомври. Откриването е в 10:30 часа, зала 2, бл. 25 А (ул.“Акад. Г. Бончев“). Младите учени от института ще представят свои отличени проекти, специалисти ще правят демонстрации и ще разказват за своята научна работа.  Инициативата е посветена на 150-годишнината от основаването на БАН. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще присъства на 4 октомври, в 10:30 часа в ИИКТ на представяне на стартирали през 2018 г. – 2019 г. мащабни проекти с участие на учени от института. Институтът се помещава в две сгради - бл. 2 и бл. 25 А. Програмата за двата дни вижте ТУК. В Блок 2 можете да видите: Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ – [...]

Седмица на отворените врати в ИМИ

Седмица на отворените врати се провежда по модела на добре познатите „Дни на отворените врати“. Колегите ще представят пред по-широка публика свои разработки, постери, семинари и др. Освен че ще могат да се запознаят и да се информират за работата на учените в Института, посетителите ще имат възможността да участват в семинари, на които ще бъдат демонстрирани актуални разработки от различни области: […]

Специална експозиция на Музея на математиката и информатиката

Виртуалният музей Математиката и информатиката в България (ММИБ) е един разказ за началото на математиката и информатиката в България и за тяхното развитие във времето. Разказ за събития и за хора посветили усилията и знанията си за съграждане и обучение на идващите след тях. […]