Институт по невробиология

/Tag: Институт по невробиология

Конференция с международно участие на тема: “Невронауки и микробиом – от теорията до експеримента и практиката”

Конференцията с международно участие, която Институтът по невробиология организира, е посветена на 150-годишния юбилей от основаването на БАН и представлява интерес за всеки, който се интересува от невронауки, биоинформатика и изследване на микробиома. Официален език е английски. Лекции ще изнесат водещи специалисти от чужбина. Подходяща e за биолози, фармаколози, биофизици, лекари, химици, психолози, студенти по описаните специалности, както и за всички, които проявяват интерес към постиженията в невробиологията и медицината.

Институтът по невробиология – БАН чества 70 години

Институтът по невробиология - БАН организира тържествено събрание, посветено на 70-годишнината от основаването на института. Събитието ще се проведе на 01.12.2017 г. (петък) от 15:00 ч. в Големия салон на Българската академия на науките. В рамките на честването е предвидена и юбилейна научна конференция с международно участие. Тя ще се проведе на 30-ти ноември и на 1-ви декември от 9:30 ч в Центъра за обучение – БАН, комплекс „4-ти километър”, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26Б.

Покана за юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от основаването на Института по невробиология – БАН

От 30 ноември до 1 декември 2017 г. Институтът по невробиология – БАН организира юбилейна научна конференция с международно участие "Невронауки – от теорията до експеримента”. Конференцията е посветена на 70 години от основаването на Института. Провеждането на конференцията се финансира от Института по невробиология и е без такса правоучастие. Официален работен език на конференцията – английски език. Научният форум представлява интерес за биолози, фармаколози, лекари, химици, психолози, студенти по описаните специалности, както и за всички, които проявяват интерес към постиженията в невробиологията и медицината. Основни тематични направления: Неврофизиология Психофизиология Неврофармакология Невротоксикология Форми на участие: Доклад – 10 минути Е-постер – 3 минути във формат „pdf“ или „pptx“ Чуждестранна пленарна лекция – 20 минути Предвижда се представянето както на оригинални експериментални резултати, така и на кратки обзорни данни. [...]