Начало/Tag: Институт по обща и неорганична химия

Интензивен практически курс по прахова рентгенова дифракция

Представители на Геоложката служба на Република Косово и Университета „Иса Болетини“ в гр. Косовска Митровица посетиха институтите по обща и неорганична химия и  по минералогия и кристалография на БАН за участие  в „Интензивен практически курс по прахова рентгенова дифракция“. Лекциите в курса представиха основните понятия при кристалографското описание на твърдите вещества, свойствата на рентгеновото лъчение и принципите на използването му при анализа на прахообразни материали. Упражненията третираха качествен и количествен фазов анализ на геоложки образци. Колегите от Косово заявиха интерес за сътрудничество с институти на БАН с оглед получаване на методическа помощ при работа с различни апаратури за характеризиране на материали, обучение по докторантски програми в БАН и участие в бъдещи научни форуми в България. Събитието e пример за добра практика на сътрудничество между учените [...]

Международна школа по фундаментална и електронна кристалография ще се проведе през октомври в София

Инициативата е с фокус върху съвременните методи за изследване на наноматериалите В периода 8 – 13 октомври 2017 г. в “Дом на учения” - БАН, София ще се проведе Международна школа по фундаментална и електронна кристалография, на която ще се представят основните понятия и категории на кристалографията, както и възможностите за получаване на кристалографска информация за материалите посредством един от съвременните методи за изследване на наноматериалите – електронната микроскопия. Курсът лекции и упражнения ще бъде воден от учени с международен авторитет в областта на трансмисионната електронна микроскопия, електронната кристалография и теоретичната и математическа кристалография: проф. Йоук Хадерман от Университета в Антверпен, Белгия, проф. Масимо Несполо от Университета на Лотарингия, Франция и проф. Моис Аройо, от Университета на Баската провинция, Испания. Организатори са Институтът по оптически [...]

Школа по прахова рентгенова дифракция

Школа „Увод в праховата рентгенова дифракция” се проведе oт 19 до 23 юни 2017 г. в Химико-технологичен и металургичен университет – София. Организатор на Школата беше Българското кристалографско дружество със съдействието на Института по обща и неорганична химия – БАН, Геологическия институт – БАН, Института по минералогия и кристалография – БАН, Геолого-географския факултет на СУ Св. „Климент Охридски” и ХТМУ – София. Освен участници от академичните среди, в Школата взеха участие и представители от някои търговски организации като Каолин ЕАД (гр. Сеново), Евротест-Контрол (София), Травел Мениджмент (София) и Сенсата Технолоджис (София). […]

Млад учен-химик от БАН ще участва на традиционната среща на Нобеловите лауреати в Линдау

67-та среща на Нобеловите лауреати, посветена на химията, ще се проведе от 25 до 30 юни 2017 г., в Линдау, Германия. Българската академия на науките получи покана да представи до 5 номинации на млади учени, занимаващи се с химия, които да участват на срещата с Нобеловите лауреати. След проведени процедури за подбор в Академията и след допълнителна селекция от страна на комисия, назначена от Съвета в Линдау, доктор Цветан Захариев от Института по обща и неорганична химия – БАН беше одобрен за участие. Това първо участие на млад учен-химик от България отваря перспективи за разширяване на международните контакти и сътрудничество с научноизследователски институти в рамките на европейската и световната общност. Срещата на Нобеловите лауреати се провежда ежегодно от 1951 година досега в германския град Линдау. [...]

Go to Top