Начало/Tag: Институт по полимери

Девета научна сесия „Младите учени в света на полимерите”

Деветата научна сесия „Младите учени в света на полимерите” се проведе на 7 юни 2018 г. в заседателната зала на Института по полимери – БАН (ИП-БАН). Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, работещи в областта на полимерната химия пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. В научната сесия взеха участие  40 млади учени, докторанти и постдокторанти от ИП – БАН, Института по оптически материали и технологии – БАН, Институт по молекулярна биология – БАН, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, Институт по катализ – БАН, Институт по физикохимия – БАН, Факултета по химия и фармация и Биологичския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ, [...]

БАН представя своите институти: Институт по полимери

Актуални разработки на модерни полимерни материали и технологии, намерили отзвук в световната наука и с очакван ефект върху важни за обществото проблеми, ще представи Институтът по полимери към БАН. Събитието e в рамките на инициативата „БАН представя своите институти“ и ще се състои на 21 март 2018 г. (сряда) в Големия салон на БАН от 10:00 часа. Практическите демонстрации ще започнат в 11:00 часа в Института по полимери (ул. „Акад. Георги Бончев” блок 103). Програмата включва: Три презентации в Големия салон на БАН от 10:00 ч. на тема: Институтът по полимери – постижения и перспективи, доц. д-р Нели Косева; Полимерни носители за биологични молекули, гл. ас. д-р Еми Халаджова; Иновативни нано- и микроструктурирани биоактивни полимери и полимерни материали със зададени свойства - възможности за тяхното [...]

Награда за изявен млад учен в областта на полимерите за 2018 г.

Наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на проф. Ив. Шопов за 2018 г. беше връчена на д-р Зорница Тодорова от Института по полимери – БАН по време на тържество по случай 28-та годишнина на Института, което се проведе в Големия салон на Българската академия на науките. […]

15 години награда за „Изявен млад учен в областта на полимерите“

Институтът по полимери – БАН  отбелязва своята 28-годишнина На 1 март 2018 г. от 10:00 ч. в Големия салон на Българската академия на науките ще се състои тържество по случай 28-та годишнина на Института по полимери – БАН и връчването за петнадесети път на Наградата на проф. Ив. Шопов за „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2018 г.

Институтът по полимери при БАН обявява конкурс за доцент

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Биологично-активни полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.). Справки и документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

2018-02-16T13:36:07+02:00петък, 16 февруари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Институтът по полимери при БАН  обявява конкурс за доцент

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.). Справки и документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

2018-02-16T13:34:28+02:00петък, 16 февруари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top