Home/Tag: Институт по роботика

Робот за дезинфекция на помещения изобретиха учени от Института по роботика на БАН

Учени от Института по роботика на БАН създадоха  робот за дезинфекция на помещения, който може да бъде използван за предотвратяване на разпространението на COVID-19. Иновацията е приложима за автоматизирано биологично обеззаразяване на домашни и здравни помещения, детски градини и училища, както и на всички подови повърхности, заразени с многорезистентни бактерии и супербактерии, гъбички, спори и вируси. Изобретението е регистрирано в Патентното ведомство и е приложимо за всички зони, изискващи високоефективни дезинфектиращи процедури. Роботът съдържа система за задвижване, микросензорен блок, процесорен модул за управление с елементи на изкуствен интелект, като ключовият компонент е специализиран излъчвател на твърдо ултравиолетово UV-C лъчение. То е насочено директно само към пода на помещението, тъй като повече от 80 % от COVID-19 заразата се локализира по подовете. UV-С лъчите унищожават вирусите [...]

Защита на дисертация на маг. Даниел Йорданов Радев в Института по роботика – БАН

Защитата на дисертацията на маг. Даниел Йорданов Радев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, Научна специалност: Роботи и Манипулатори, на тема “Мобилни потребителски интерфейси за управление на сервизни роботи” ще се проведе на 02.10.2019 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури. Научно жури: Вътрешни членове акад. Чавдар Руменин (становище) доц. д-р Август Иванов (становище) резервен член – проф. д-р Анна Лекова Външни членове проф. д-р Анатолий Александров (рецензия)-ТУ - Габрово проф. д-р Никола Колев, д.н. (рецензия), пенсионер проф. д-р Иван Евстатиев (становище)– Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе [...]

Имат ли място роботите в училището на бъдещето?

За мястото на роботите в училището на бъдещето ще говорят учените от Института по роботика. На 11 юни от 14.00 часа в заседателната зала на ИР – БАН (ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 1, ет. 3) те ще представят киберфизични системи в образованието и обучението на деца със специфични потребности с участието на роботите Роби и Роберта. Проф. Роман Захариев ще разкаже за проекта CybSPEED и основните линии на развитие на мехатронните структури, хуманоидните роботи и сервизната роботика. Темата за включване на киберфизични системи в образованието е изключително важна защото се отнася до училището на бъдещето. Чрез внедряване на най-новите технологични, компютърни и роботизирани системи в училищата целта на обучението ще стане по-постижима – да се осигури индивидуален стил на обучение на всеки ученик според [...]

Институтът по роботика на БАН представя иновативни решения при ферментация на бира

Институтът по роботика на БАН ще представи иновативни решения за ферментационни процеси за добив на бира с определено алкохолно съдържание. […]

Институтът по роботика представя киберфизични системи в образованието и обучението на деца със специфични потребности

Темата за включване на кибер-физични системи в образованието е изключително важна защото се отнася до училището на бъдещето. Чрез внедряване на най-новите технологични, компютърни и роботизирани системи в училищата целта на обучението ще стане по-постижима - да се осигури индивидуален стил на обучение на всеки ученик според неговите потребности и способности. В ход са редица проучвания в рамките на проект CybSPEED, финансиран от програмата Мария Склодовска Кюри на Хоризон 2020 на начина, по който хората възприемат уроците, преподавани с помощта на роботи и как роботите помагат да се привлече вниманието и поддържа неговия фокус по време на урока. Ще бъдат представени кратки демонстрации с роботи НАО и АНРИ.

„Роботите и изкуствения интелект – предизвикателства“ – семинар с ден на отворените врати на филиала на ИР– БАН в Пловдив

Филиалът на Института по роботика на БАН в Пловдив организира семинар „Роботите и изкуствения интелект – предизвикателства“ с ден на отворените врати на 22 май от 11 часа. Ще бъдат представени основите достижения в научните области на изкуствения интелект, мобилната и колективна роботика, както и проблемите при изграждане на надеждни и достъпни мехатронни и роботизирани системи. Също така ще се проведе дискусия за перспективите на мобилната и автономна роботика в страната и по-специално в региона на Пловдив. Ще бъдат поканени изследователи и студенти от университети в града. Целта на мероприятието е да се представят вижданията на изследователите от Института по роботика на БАН пред представители на вузовете и да се обсъдят перспективи за бъдещо сътрудничество в областта на  изкуствения интелект и мобилната и колективна роботика.

Go to Top