Институт по роботика

/Tag: Институт по роботика

Ученици управляваха робота „Голямата стъпка“

Ученици от столични училища имаха възможността да управляват крачещия робот „Голямата стъпка“, разработен и патентован от учени от Института по роботика на БАН. Това се случи по време на организирано посещение в Института през пролетната ваканция. […]

Иновационни технологии на Института по роботика представи БАН

Институтът по роботика към Българската академия на науките представи публично част от последните си разработки в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. Демонстрирани бяха изобретения, които намират приложение в индустрията и роботи, които подпомагат социалната адаптация на деца и възрастни със специфични потребности. […]

Взаимодействието човек-робот изследва проект на Института по роботика-БАН

Деца, които играят с робот НАО CybSPEED обучение за децата, роботите, изкуството и човешкия мозък Първото обучение по проекта на Института по роботика – БАН „Кибер-физични системи за педагогическа рехабилитация в специалното образование“ (CybSPEED: Cyber-Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation in Special Education) започна на 30 март 2018 г. в Дом на учения – БАН. Проектът е в рамките на програмата „Мария Склодовска Кюри” към „Хоризонт 2020” – Изследоватателски и иновационен обмен на персонал (RISE – Research and Innovation Staff Exchange – 2017). Чрез CybSPEED ще се реализират и изследват множество сценарии на взаимодействието човек-робот, включващи игри, педагогически задачи и сценично поведение, в които деца и възрастни ще развиват способности, които в стандартни ситуации са проблем за тях. Комплексните изследвания ще се провеждат в [...]

Регионална среща за иновативно образование чрез роботика и дигитализация

Институтът по роботика – БАН е координатор на конкурсния европейски проект “Подобряване на благосъстоянието на населението чрез иновативно образование, базирано на роботиката и информационните технологии”, (RONNI), DSPF, 07_ECVII_PA07. Основна цел на проекта е приложението на роботиката и цифровите технологии в образованието за преодоляване на затрудненията при учене, повишаване на нивото на компетентност, капацитета и уменията на бъдещите граждани за по-добро качество на живот. Предвижда се създаване на балканска регионална мрежа от специалисти за партньорски инициативи и обмен на знания. […]

Институтът по роботика – БАН получи специалната награда „Изобретател за 2017 година“

Институтът по роботика – БАН получи специалната награда на Съюза на изобретателите в България „Изобретател за 2017 година”. Отличието беше присъдено при сериозна конкуренция и след задълбочен анализ на заложения иновативен потенциал на представените в конкурса изобретения. Тазгодишните носители на специалната награда „Изобретател за 2017 година“ са доц. д-р Иван Чавдаров и неговият младежки екип Ивелин Стоянов и Радослав Илиев от Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец. Отличието е за изобретението „Роботизирана хуманоидна ръка“. […]