ИОХЦФ

/Tag: ИОХЦФ

Млад учен от ИОХЦФ – БАН с престижната награда по органична химия на името на акад. Иван Юхновски

  Сред четирима  номинирани,  гл. ас. д-р Неда Анастасова от Лаборатория „Структурен органичен анализ“ в ИОХЦФ – БАН беше отличена с награда на ХТМУ на името на акад. Иван Юхновски. Наградата се връчва на „Изявен млад учен в областта на органичната химия“-2019 и е във връзка с научните резултати на д-р Атанасова по синтенза и изследването на нови бензимидазолови производни с цитопротективна и антиоксидантна активност. Д-р Неда Анастасова защити докторската си степен по Фармацевтична химия към Катедра „Органичен синтез и горива” към ХТМУ през 2017 г, София, а от миналата година e главен асистент в лаборатория „Структурен органичен анализ” към ИОХЦФ-БАН. Тя е ръководител на младежки проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на тема „Разработване на нов клас МАО-B инхибитори с невропротективно действие за лечение [...]

Конкурс за награда „Богдан Куртев”

Институтът по органична химия с Център по фитохимия-БАН (ИОХЦФ-БАН) обявява конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев” за научно постижение на български учен в областта на органичната химия за периода 2017-2019 г. Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 15.09.2019 г. Условията на конкурса могат да бъдат намерени на интернет страницата на ИОХЦФ-БАН www.orgchm.bas.bg  

2019-05-30T12:57:05+02:00четвъртък, 30 май 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Нова апаратура за недеструктивен анализ получи Институтът по органична химия с Център по фитохимия

Научна апаратура за подпомагане на изследванията на учени от Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН (ИОХЦФ-БАН) беше връчена на официална церемония от г-н Йорг Шенк, ръководител на отдел „Наука“ в Посолството на Федерална република Германия. Събитието се проведе на 28 ноември в залата на (ИОХЦФ-БАН). Дарението е на стойност 30 хиляди евро и е осигурено от  фондация „Александър фон Хумболт“ за научните изследвания на проф. Людмил Антонов и проф. Владимир Димитров. Новата научна апаратура включва портативни спектрометри, които могат да се използват за бърз и недеструктивен анализ на храни и напитки, сушени дроги и лекарства, етерични масла и дори обекти на културното наследство. В своята лекция „Зелената аналитична химия: миниатюрни ли са сегашните миниатюрни инструменти?“ проф. дхн Людмил Антонов разказа на [...]

2018-11-29T15:12:39+02:00четвъртък, 29 ноември 2018 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |