ИЯИЯЕ – БАН

/Tag: ИЯИЯЕ – БАН

Защита на дисертационен труд на Петър Данев, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.06.2020г. (сряда) от 14:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, гр.София ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:    «Прецизна спектроскопия на леки атомни и молекулни системи» на    Петър Младенов Данев докторант на самостоятелна подготовка към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика)  Състав на Научното жури: Председател: Доц. д-р Боян Обрешков (ИЯИЯЕ-БАН)( рецензия ) Членове: Проф. дфн Асен Пашов (ФзФ-СУ „Св. Климент Охридски”)( рецензия ) Доц. д-р Владимир Ангелов (ИЯИЯЕ-БАН)( становище ) Проф. дфн Антон Антонов (Асоцииран член на ИЯИЯЕ-БАН)( становище ) Проф. дфн Светослав Рашев (ИФТТ-БАН)( [...]

Четвъртата международна конференция по циклотронна физика

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика беше домакин на четвъртата  международна конференция по циклотронна физика, която се проведе в периода 21-24 ноември 2019 г. в град Вършец. Събитието беше открито с приветствие от кмета на община Вършец, инж. Иван Лазаров и заместник-директора на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика проф. Димитър Тонев в ролята му на организатор и домакин. По традиция, форумът събира изтъкнати учени и експерти от България и света. Тази година в конференцията се включиха лектори от Италия, Франция, Германия и Русия, както и представители на водещи организации в сферата на ядрената енергетика и нуклеарната медицина. Инженер Александър Николов, заместник-директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,  изрази мнение, че „този проект е стратегически за България, защото не само подготвя кадри за безопасната работа на [...]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН чества своята 45-годишнина

На 24 октомври 2017 г. в Големия салон на БАН от 13:00 часа ще се състои тържествено честване на 45-годишнината на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българската академия на науките. ИЯИЯЕ – БАН е най-големият комплексен център в България за фундаментални и приложни научни изследвания в областта на: теоретична и математична физика, теория на елементарните частици, ядрена физика, физика на високите енергии, ядрена енергетика, ядрени методи и технологии, наблюдение и контрол на околната среда, радиоекология. ИЯИЯЕ – БАН оперира изследователския реактор – единственото засега национално научно-изследователско ядрено съоръжение. Институтът създава и поддържа базовата екологична обсерватория „Мусала“ с цел мониторинг на трансграничен пренос на радиоактивни вещества. В процес на изграждане e циклотронен център. Чрез дългогодишния си опит и активното сътрудничество с водещи [...]

2017-10-23T19:04:29+03:00понеделник, 23 октомври 2017 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност, Събития|Етикети: |