ИЯИЯЕ

/Tag: ИЯИЯЕ

XXIII Международна школа по ядрена физика, неутронна физика и приложения

От 22  до 28 септември 2019 в к. к. Златни пясъци се проведе XXIII Международна школа по ядрена физика, неутронна физика и приложения. Събитието е организирано от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика със съдействието на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия.  Тази година в заседанията  на конференцията  взеха участие 78 учени  от 17 страни, сред които България, Израел, Италия, Франция, САЩ, Южна Африка, Румъния, Унгария.,  и 32 научни организации. Бяха обсъждани  последни резултати от изследванията в областта на структурата на атомните ядра, ядрените реакции, екзотичните ядра и техните свойства,  астрофизиката, съвременните  инфраструктурни проекти за ядрената физика и новите ядрени технологии. В школата доклади изнесоха изтъкнати експерти и млади физици, което стимулира  активното включване на младото поколение учени в международното научно пространство. [...]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика); със срок за подаване на документите -  2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“  бр. 53/05.07.2019г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 55 50  

Международен семинар по теория на атомното ядро в Боровец

Тридесет и осмият международен семинар по теория на атомното ядро (IWNT-38) се проведе от 23 до 29 юни 2019 г. в хотел „Лион” в курорта Боровец. Този семинар e ежегодно събитие от 1980 г. и се организира от Лаборатория „Теория на атомното ядро” в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН. Основните научни тематики на семинара обхващат различни аспекти на ядрената теория: ядрена структура и ядрени реакции, колективни движения и динамика в атомните ядра, екзотични ядра, малочастични и многофермионни системи. Учените обсъдиха съвременните постижения в областта на ядрената астрофизика, експерименталната ядрена физика и ядрена енергетика. Програмата на 38-ия семинар включи 36 доклада с участието на 42 учени от България и чужбина (Алжир, Германия, Гърция, Индия, Италия, Китай, Мароко, Полша, Румъния, Русия, САЩ, [...]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за професори

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за академичните длъжности: Професор по: професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална физика и астрофизика на частиците) – един; професионално направление 4.2. Химически науки (Радиохимия и радиофармация) – един; професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална ядрена физика) – един; професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика – теория на атомното ядро) – един; всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.7/19.01.2018 г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за главни асистенти

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за академичните длъжности: главни асистенти по: професионално направление  4.1.Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици) – един; професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика – черни дупки в теория на струните) – един; със срок 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“ бр.7/19.01.2018г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност доцент

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици) – един; със срок 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“ бр.7/19.01.2018г. Справки и документи – гр. София, бул. "Цариградско шосе" 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.