Научна конференция „Диалог за вярата и разума: „две крила, на които човешкият дух се издига до съзерцаване на истината“

На 12 декември 2017 г. от 15:00 ч. в Големия салон на БАН ще се проведе конференция с международно участие на тема „Диалог за вярата и разума: „две крила, на които човешкият дух се издига до съзерцаване на истината“, по случай 20-годишнината от публикуването на енцикликата Fides et ratio на Св. Йоан Павел II (1998-2018). […]