Кирило-Методиевски научен център-БАН

/Tag: Кирило-Методиевски научен център-БАН

Изложба „Три епохи на българската икона“ във Варшава

Изложбата „Три епохи на българската икона“ ще се открие на 6 март 2020 г. в Българския културен институт във Варшава. Експозицията е подготвена от Кирило-Методиевския научен център на Българската академия на науките и в нея ще бъдат представени постери и оригинални творби. В 16 постера са репродуцирани изключително ценни изображения на св. Кирил и св. Методий и техните ученици – Светите Седмочисленици,  каквито са стенописите от купола на църквата „Св. Седмочисленици“ в София, изписани в началото на ХХ в., както и икони с образите на славянските просветители от края на ХIХ в. Експозицията включва и 15 авторски икони на съвременни иконописци, посветени на светите братя Кирил и Методий и на големия християнски празник „Възкресение Христово“.

Кирило-Методиевският научен център на БАН отбеляза 1150 години от кончината на св. Константин-Кирил Философ

Кирило-Методиевският научен център на БАН отбеляза 1150-годишнината от  кончината на св. Кирил с международна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“. Събитието се проведе от 13 до 15 февруари 2019 г. в Българската академия на науките и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. […]

Конкурси за академични длъжности в КМНЦ – БАН

Кирило-Методиевски научен център при БАНобявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.1. Филология, специалност „Теория и история на литературата“ за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, обявен в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г. Кандидат: доц. д-р Веселка Неделчева Желязкова Материалите по конкурса са на разположение в Центъра и публикувани на сайта на КМНЦ http://www.kmnc.bg Кирило-Методиевски научен център при БАНобявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.1. Филология, специалност „Теория и история на литературата“ за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, обявен в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г. Кандидат: доц. д-р Славия Георгиева Бърлиева Материалите по конкурса са на разположение в Центъра и публикувани на сайта [...]

Изложба „Образи на св. Седмочисленици в съвременната българска иконопис“ в БАН

Изложба „Образи на св. Седмочисленици в съвременната българска иконопис“ ще бъде подредена в Централното фоайе на БАН в чест на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май. Куратор на изложбата е гл. ас. д-р Тотка Григорова, изкуствовед и член на интердисциплинарния екип на КМНЦ на БАН.  Посетителите ще могат да разгледат и подготвената от КМНЦ изложба „100 години кирилометодиевистика в България”.  

КМНЦ – БАН е съорганизатор на международна научна конференция в Рим

Учените от Кирило-Методиевският научен център на Българската академия на науките ще участват на 18 и 19 май 2018 г. в Рим (Италия) в Международна научна конференция „L'OPERA CIRILLOMETODIANA E I PAPI DI ROMA: DA ADRIANO II A GIOVANNI-PAOLO II“ („Кирило-методиевската традиция и римските папи: от Адриан II до Йоан Павел II"). КМНЦ е съорганизатор на събитието заедно с Университета Рома-3, Папския институт за източни изследвания и миланската Академия Амброзиана.

Семинар по програма „Еразъм“ в КМНЦ – БАН

На 14 май 2018 г. в Кирило-Методиевския научен център на БАН ще се проведе семинар с участие на  чуждестранни лектори по програма „Еразъм“. Семинарът е част от кампанията „БАН представя своите институти“.