Кирило-методиевски научен център

/Tag: Кирило-методиевски научен център

Кирило-методиевският научен център представя първото дипломатично издание на старобългарския юридически сборник Псевдозонара

Кирило-методиевският научен център – БАН и Институтът по славистика „Ян Станислав” представят първото дипломатично издание на най-стария български канонично-правен сборник славянския Псевдозонар на 31 октомври от 16.00 ч. в зала „Иван Гешов” (зала 207) на БАН. Изданието е подготвено по ръкопис  № И-437 от сбирката на Задкарпатския етнографски музей, Словакия, сборник от началото на XVII в. То е придружено от изследване, представящо текстологичната история на сборника и неговото значение в славянската книжовна традиция. Част е от работата по съвместния проект „Средновековните канонично правни текстове и техните славянски рефлексии в европейската юридическа култура” (2018–2020). Отличено като най-добро научно хуманитарно издание за 2018 г. от Словашкия литературен фонд. Датиран от Второто българско царство в края на XIII – началото на XIV в., заради своя изключително богат състав, [...]

Българо-френска научна конференция “Религиозен разцвет. България XIII-XV век”

Българо-френска научна конференция, организирана от КМНЦ – БАН и CNRS – UMR 8167 – Orient & Méditeranée. Посветена е на 150-годишнината на БАН.

Учени от КМНЦ – БАН участват в международна научна конференция за кирилометодиевистика в Рим

Кирило-методиевският научен център (КМНЦ-БАН) посвещава участието си в Международната научна конференция „Кирилометодиевистиката – минало, настояще… бъдеще?“ на 150-годишнината на Българската академия на науките. Конференцията ще се проведе в Рим от 16 до 18 май и нейн организатор, освен КМНЦ – БАН, е Трети римски университет, в сътрудничество с Българския културен институт в Рим, Папския институт за източни изследвания, Библиотека Амброзиана и Италианската асоциация на славистите. […]

КМНЦ – БАН с международна научна конференция, посветена на 1150-годишнината от кончината на св. Кирил Философ

Кирило-Методиевският научен център – БАН организира международна научна конференция по повод 1150-годишнината от  кончината на св. Кирил Философ. Събитието под надслов „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“ ще се проведе от 13 до 15 февруари 2019 г. в БАН и в Софийския университет. В събитието ще участват над 50 учени от 6 страни – България, Германия, Гърция, Италия, Полша и Русия. Тържественото откриване ще се състои на 13 февруари от 16 ч. в музея „Земята и хората“ с представяне на изложба, посветена на първоучителя. Ще бъдат изнесени три встъпителни доклада: „Съвременните кирило-методиевски изследвания в Европа – посоки, резултати, перспективи“ (С. Николова, България); „Св. Кирил в Рим и в паметта на Рим“ (Кр. Станчев, Италия) и „Паметта за [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ – КМНЦ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 8/ 23.01.2018 г. Кандидат: гл. ас. д-р Мая Василиевна Иванова Материали: • Авторска справка за научните приноси • Цитирания • Списък на избраните за конкурса публикации • Списък на всички публикации • Участия в конференции и симпозиуми • CV-bg Рецензии: • проф. д-р Светлина Николова • проф. дфн Вася Велинова Становища: • проф. д-р Климентина Иванова • проф. д-р Александер Наумов • проф. д-р Мажана Кучинска • доц. дфн Ана Стойкова • доц. д-р Славия Бърлиева Председател на научното жури: доц. д-р Славия Бърлиева

Учени от България и Македония честват Деня на св. св. Кирил и Методий

Кирило-Методиевският научен център на Българската академия на науките (КМНЦ – БАН) се включи с богата програма в кампанията „БАН представя своите институти“. В Големия салон на Академията се проведе тържество под наслов „Корени на българската духовност и знание“, посветено на 11 май – празника на на св. св. Кирил и Методий. По покана на Българската академия на науките присъства делегация на Македонската академия на науките и изкуствата, водена от председателя й акад. Таки Фити, както и Негово Блаженство архиепископ  Стефан, глава на Македонската православна църква. В тържеството взе участие и посланикът на Македония в България  Негово превъзходителство Марян Гьорчев. […]