конференция

/Tag: конференция

Интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО

Втората интердисциплинна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО ще бъде открита на 1. 02. 2018 г. в 10:00 часа. Организатор на събитието е Институтът за балканистика & Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН. В двудневната конференция ще участват специалисти от редица авторитетни научни звена на Българска академия на науките и от университети в страната, както и представители на UniversityBilkent, Ankara и King’s College London, Department of Politicial Economy. […]

Научна конференция „Банатските българи – преди и сега“

Конференцията се организира в рамките на честването на 20-годишнината от създаването на концепцията “Falmis – Uveć falim“ (традиционен поздрав на банатските българи, идващ от поздрава между католици „Хвален да бъде Исус Христос!“ и отговорът „Винаги да бъде хвален“), чието начало е положено през 1998 г. с отпечатването на първия брой на бюлетин със същото име. По-късно дейността на Дружеството се отразява на страниците на Интернет сайт, а през последната година към него се сформира и танцов състав за банатски народни танци. Целта на конференцията е да бъдат анализирани, дискутирани и популяризирани различни аспекти от историята, културата и идентичността на банатските българи както в миналото, така и в наши дни. В тематичния обхват на конференцията попадат особеностите на многобройните общности на банатските българи в Румъния, Сърбия [...]

Научна конференция с международно участие Българското музикознание, ретроспективи и перспективи (70 години музикознание в БАН)

През февруари 2018 г. се навършват 70 години от началото на дейността на Института за музика с музей при Българска академия на науките. По този повод сектор Музика при Института за изследване на изкуствата организира научна конференция с международно участие. Освен докладите по основната тема, свързани с историята на сектора и на науката за музиката в България, ще бъдат представени и изследвания в основните области на музикознанието: музикална теория, история, етномузикология.

Научна конференция „Историческата наука пред съвременните предизвикателства“

По време на Научната конференция ще бъдат представени основни аспекти от развитието на историческата наука в България и по света през периода от края на Втората световна война до наши дни. Ще бъдат дискутирани съвременните професионални, политически и социални предизвикателства, пред които са изправени познанието за миналото и историците като негови експерти. Събитието е посветено на 70-годишнината на Института за исторически изследвания.