Home/Tag: кръгла маса

Кръгла маса на тема „Названия на етнически и религиозни общности в България“

Целта на кръглата маса е да инициира интердисциплинарна научна и обществена дискусия върху названията и самоназванията на различни етнически и религиозно общности в България. Учени от различни академични дисциплини, представители на самите общности, общественици и журналисти ще имат възможност да обменят познания и да съпоставят възгледите си по темата в рамките на три панела, посветени на ромите, българите-мюсюлмани и хетеродоксните мюсюлмани. Като резултат от кръглата маса се очаква да се изяснят термините, екзонимите и ендонимите на групите, да се постигне повишаване на качеството на научните изследвания, както и да се насърчи диалога между учените, етническите, религиозните и етноконфесионалните групи и обществото.

Кръгла маса «Хибридно кино»

Учените от сектор „Екранни изкуства“ при Института за изследване на изкуствата имат желание да станат съорганизатори на кръгла маса на тема „Хибридно кино“, която ще се проведе в рамките на националния фестивал на документалния и анимационен филм „Златен ритон“ в Пловдив през м. декември в сътрудничество с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Институтът за изследване на населението и човека организира кръгла маса за психичното благополучие на човека

Департаментът по психология на  Института за изследване на населението и човека - БАН организира кръгла маса на тема „Психичното благополучие на човека – фактори на влияние” и Десета школа за докторанти и млади изследователи на тема „Подходи и методи на изследване в обществените науки – емпирични илюстрации”. Събитията се провеждат от 29 до 31 май 2017 г. в Дома на учения в София. Психичното благополучие е проблем, който е в центъра на вниманието на съвременната психологична наука и на всички специалисти и кадри, заинтересовани от психичното здраве, удовлетвореността от живота и щастието на отделния човек. Темите, които ще бъдат дискутирани от 38-те участника, засягат нивото на щастие и удовлетвореност на българина днес от гледна точка на факторите на средата, семейните отношения, личните избори и политическата [...]

Go to Top