Начало/Tag: Мария Склодовска-Кюри

Обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска – Кюри

На 20 юни 2018 г.  се проведе обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска-Кюри, рамкова програма „Хоризонт 2020“. Обучението беше организирано от националните контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри и МОН. Участваха  представители на български организации и индивидуални кандидати, които ще подготвят предложение по схемата.  […]

Подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (MSCA-IF-2018)

На 20 юни 2018 г., от 13.00  до 17.30 часа, в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 26 Б, етаж 1, ще се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Скл.-Кюри (Н2020-MSCA-IF-2018). Обучението се организира от националните контактни лица за дейностите Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на дирекция „Наука“, МОН. Поканата за участие е насочена към всички кандидати по тази схема както индивидуални, така и за организации. Регистрация за участие – на следния линк в Интернет: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=271 Предварителни въпроси се приемат по и-мейл на адрес: mateeva@cu.bas.bg и tchouprenska@cu.bas.bg Програмата на събитието можете да видите ТУК.

Консултация и обучение за подготовка на проекти по отворен конкурс Н2020-MSCA-RISE-2018

На 6 март 2018 г. от 13.30 ч. в залата на ИЕЕС-БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 10, ет. 3 ще се проведе консултация и обучение във връзка с подготовката на проектни предложения по схемата за обмен на изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“. […]

Консултация и обучение за подготовка на проекти по отворен конкурс Н2020-MSCA-RISE-2018

На 6 март 2018 г. от 13.30 ч. в залата на ИЕЕС-БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 10, ет. 3 ще се проведе консултация и обучение във връзка с подготовката на проектни предложения по схемата за обмен на изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“. […]

Семинар за докторанти и млади учени от БАН

Центърът за обучение – БАН и Кариерният център на БАН организират семинар за докторантите и младите учени от Академията на тема: „Дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“ – възможности за участие на учени в ранния етап от кариерата“. Семинарът ще се проведе на 19 декември, вторник, от 15.30 часа в Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км). По време на семинара участниците ще получат информация по Дейностите Мария Склодовска-Кюри, ще получат съвети и съдействие при подготовка на проекти по програмата.

Информационен ден по схемата за обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE), Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“

На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, София, ще се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018. Програма на събитието: тук Онлайн регистрация ТУК

Go to Top