Международно сътрудничество

/Tag: Международно сътрудничество

ЕС трябва да се уповава на науката за своето екологично възстановяване

Европейският съюз започва да подготвя плановете си за екологично възстановяване след отшумяването на пандемията от COVID-19. Европейските академии призовават политиците да припознаят науката и нейната важна роля в този процес, като съсредоточат усилията си в три ключови области: енергия, екосистема и здраве. […]

Европейските учени апелират към общодостъпни образователни ресурси в областта на климатичните промени

Инициативите, свързани с образованието в областта на климатичните промени, трябва да се разширят и да се съсредоточат повече върху смекчаването на последствията от климатичните промени.  Те си поставят за цел да помогнат на учениците да разберат, че това е не само от решаващо значение за бъдещите поколения, но също така и за населението в неравностойно положение, на което климатичните промени оказват най-голямо въздействие. […]

Доклад на ООН за развитието на водите в световен мащаб (WWDR 2020)

Докладът на ООН за развитието на водите в световен мащаб World Water Development Report (WWDR 2020), озаглавен „Водата и климатичните промени“, беше официално представен по време на честването на Световния ден на водата на 22 март 2020 г. Документът разглежда важните връзки между водата и изменението на климата в контекста на една по-широка програма за устойчиво развитие. Той се фокусира върху предизвикателствата, възможностите и възможните отговори на изменението на климата по отношение на адаптирането, смекчаването и подобряването на устойчивостта, които могат да бъдат постигнати чрез подобряване на управлението на водните ресурси, намаляване на рисковете, свързани с водите, и подобряване на достъпа до водоснабдяване и санитарни услуги за всички по един устойчив начин. С доклада може да се запознаете ТУК или може да гледате специален видеоклип [...]

Две платформи за споделяне на научни база данни за Covid-19 предоставя АNSO

Две платформи за споделяне на научни база данни за Covid-19 предоставя Алиансът на международните научни организации ANSO. Китайската академия на науките заедно с международни партньори успява за кратко време да разработи онлайн ресурсите с научна информация за Covid-19. […]

Немската академия на науките предоставя своята научна експертиза за разпространението на Covid-19

Разпространението на вируса SARS-CoV-2 оказа огромно влияние върху всички области на нашето общество. В тези несигурни времена науката носи голяма отговорност – тя трябва да анализира всички налични знания и променящите се данни, за да даде полезни препоръки за действие в тази силно динамична ситуация. […]

Новите технологии позволяват да се подобри функционалността на научната комуникация

Дигиталната трансформация в научната комуникация обсъдиха учени по време на семинара на Science Europe, провел се през 2019 година в Брюксел. Работната група на Science Europe за отворен достъп набеляза седем ключови точки, които трябва да се вземат предвид при дигиталната трансформация на научната комуникация. […]