Home/Tag: Международно сътрудничество

Носи ли биоразградимата пластмаса ползи за околната среда?

Какво означава „биоразградима пластмаса“? Могат ли биоразградимите пластмаси да подпомогнат намаляването на замърсяването? Какви политики трябва да бъдат приети, за да се уверим, че тя е по-полезна за околната среда от неразградимата пластмаса? […]

2020-12-16T13:56:04+02:00сряда, 16 декември 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Конкурси и обучения на International Science Council (ISC)

Къси онлайн курсове на Международното общество за порести материали (InterPore) https://www.interpore.org/interpore-short-courses/ (декември – януари) Събиране на коментари по първия проект на Препоръки на ЮНЕСКО за отворената наука - survey on the first draft of the UNESCO Recommendation on Open Science (краен срок: 15 декември 2020 г.) Програма Young Observer за участие в Конгреса и Общото събрание на IUPAC в Монреал, Канада през август 2021 г. (краен срок: 18 декември 2020 г.) Neil Ker Memorial Fund приема предложения, популяризиращи изучаването на западни средновековни ръкописи (краен срок: 12 януари 2021 г.) Стипендия UK Leverhulme Trust Senior (краен срок: 13 януари 2021 г.) Номинации за награди на Британското кралско дружество - Royal Society’s Medals and Awards (краен срок: 15 февруари 2021 г.) Номинации: Европейски консорциум за политически изследвания – награда за политически теории Political Theory Prize (краен срок: 26 февруари 2021 г.) Департамент по икономически и социални на ООН – отворен конкурс за добри практики, успешни истории и научени уроци при изпълнението на ЦУР 2030 - Call for SDG Good Practices, Success [...]

2020-12-11T12:40:13+02:00петък, 11 декември 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Стипендия на ANSO за млади таланти – конкурс 2021

ANSO е неправителствена международна научна организация с нестопанска цел, създадена през 2018 г. от Китайската академия на науките и 37 други научни и образователни институции от цял свят, сред които и БАН. ANSO възникна в съответствие с принципите на „съвместни консултации, съвместни усилия и съвместно споделяне“, подкрепяни от китайската инициатива „Един пояс, един път” („Belt and Road Initiative“). […]

2020-12-11T11:01:38+02:00петък, 11 декември 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Ново проучване на Европейското патентно ведомство за предпочитаните инструменти за комерсиализация на изобретения

Европейското патентно ведомство (EPO) пуска най-новия си индекс за комерсиализация на патенти. Проучването доказва няколко основни твърдения, като: Европейските университети и публичните научни организации представят на пазара повече от една трета от своите изобретения; Лицензирането е предпочитан канал за комерсиализация, особено за вътрешния пазар; Партньорите за комерсиализация включват в почти еднаква степен малки и средни предприятия и големи компании; Европейските университети и публичните научни организации в Южна и Източна Европа са по-зависими от намирането на партньори за комерсиализация от други европейски страни; Проучването подчертава, че трябва да се направи повече, за да се помогне на университетите и научните организации да преодолеят бариерите пред комерсиализацията и да използват пълния си потенциал. Ново проучване, публикувано от Европейското патентно ведомство (EPO), показва, че европейските университети и публичните научни [...]

2020-12-10T12:44:49+02:00четвъртък, 10 декември 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Становище на учените от SAPEA за подготвеността за пандемии и тяхното управление

Независимата група на главните научни съветници на Европейската комисия, Европейската група по етика в науката и новите технологии (EGE) и Петер Пайът – специален съветник на президента на ЕК Урсула фон дер Лайен относно COVID-19, публикуваха съвместно становище относно подобряването на управлението на пандемията. […]

2020-12-03T10:44:27+02:00понеделник, 30 ноември 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: , |

Науката няма паспорт – коментар на президента на ALLEA Антонио Лоприено относно БРЕКЗИТ

Вече минаха повече от 4 години от решението на гражданите на Обединеното кралство да се оттеглят от Европейския съюз. Европейската изследователска общност беше изненадана от резултатите от референдума и оттогава по много поводи изразяваше своите опасения, че научното сътрудничество трябва да се разглежда като глобален проблем, а не като част от политическите преговори. Учените по природа обичат дискурсите и различните мнения, но за първи път всички споделяме едно и също чувство: по-добре е да сме заедно. […]

2020-11-30T12:07:18+02:00понеделник, 30 ноември 2020 |Категории: Международна дейност|Етикети: |
Go to Top