Международно сътрудничество

/Tag: Международно сътрудничество

Хоризонт Европа с 15 % по-нисък бюджет за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

Европейският парламент: последната надежда на научната общност за по-амбициозен бюджет за наука След срещата на върха (17-21 юли 2020 г.) лидерите на ЕС се споразумяха за следващата многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) и относно Плана на ЕС за справяне с последиците от пандемията от COVID-19. За съжаление, това ще струва много на бъдещето на Европа. Секторът за научни изследвания и иновации (R&I) беше принесен в жертва на тези бюджетни преговори. А всъщност той трябваше да е водещ в тази ситуация, в която се разчита на него повече отколкото на всеки друг за възстановяването от кризата. […]

Кризата Covid-19: Уроци по възстановяване

COVID-19 се разпространи из целия свят, като засегна пряко милиони души и засили предизвикателствата пред развитието в много страни. Но докато на много места пандемията доведе обществото до ниво на разцепление, което рядко се е срещало преди, при други ситуацията може да се сравни със загубите, преживени по време на скорошни големи бедствия. Всяка криза е различна, разбира се, и тази със сигурност не е като никоя друга. Независимо от това, би било неразумно да не признаем уроците, които могат да се извлекат от други бедствия, случвали се преди. […]

Публикуван е отчетът на Международния научен съвет за 2019 г.

През 2019 година Международният научен съвет (International Science Council – ISC) обяви плана си за действие за следващите няколко години, разработи нови инициативи и консолидира актуалните дейности и партньорства. Визията на организацията е да спомогне за напредъка на науката като глобално обществено благо. Научните знания, данни и експертиза трябва да бъдат всеобщо (или глобално) достъпни, а ползите от тях – всеобщо (или глобално) споделяни. Развитието на наука, възможностите за научно образование и за повишаване на капацитета трябва да бъдат приобщаващи и справедливи. Международният научен съвет е неправителствена организация с уникално международно членство, която обединява 40 международни научни съюза и асоциации, както и повече от 140 национални и регионални научни организации, включително академии и научни съвети. Годишният отчет на ISC е създаден като дигитална публикация, която [...]

Научно сътрудничество между БАН и Словашката академия на науките (САН) за периода 2021 – 2022 г.

Ръководството на БАН взе решение считано от 1 януари 2021 г. да се премине към нов финансов механизъм в рамките на двустранното сътрудничество със Словакия. Предложенията за нови съвместни проекти следва да са двугодишни. Ще се стимулира участието на млади учени в проектите, както и изпълнението на научноизследователски проекти, които не са били финансирани досега по ЕБР. БАН ще предоставя до 1500 евро годишно на всеки проект, като средствата могат да се използват за командировки и за консумативи. Картата за оценка на проектното предложение е качена на сайта на БАН. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно в Словашката академия на науките от съответните партньори. Във връзка с подписването на ново Споразумение за научно сътрудничество между БАН и САН и Работна програма към [...]

2020-07-20T11:44:39+03:00понеделник, 20 юли 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Етичният принцип на справедливост в отговор на пандемията ще обсъдят световните академии на науката

Международната междуакадемична мрежа – InterAcademy Partnership (IAP) организира уебинар на тема "Етичният принцип на справедливост в отговор на пандемията и отвъд нея". Събитието ще се проведе на 2 юли от 15 часа българско време в рамките на Движението за справедливост за устойчиво здравеопазване (Sustainable Health Equity Movement). Можете да се регистрирате за уебинара ТУК. След регистрацията ще получите имейл с потвърждение, съдържащ информация как да се присъедините към събитието.

Необходимо е увеличаване на финансирането, за да се гарантира устойчивост на европейските изследвания

Европейските лидерите се срещнаха на 19 юни, за да обсъдят дългосрочния бюджет на ЕС и фонда за възстановяване от COVID-19. По повод тази среща Science Europe призовава Европейския съвет да отдели повече средства за изследвания и иновации, като по този начин постигне амбициозната си цел за здрава планета и глобални конкурентни изследвания. Също така от организацията подчертават необходимостта от устойчиво европейско лидерство, за да се справим с всички предизвикателства, възникнали вследствие на пандемията от COVID-19. […]