министър Красимир Вълчев

/Tag: министър Красимир Вълчев

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ на БАН

Нови лаборатории, уникална апаратура и най-съществените си научни и научно-приложни изследвания представиха днес учените от БАН (ИОМТ) по време на посещението на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Учените показаха светоизлъчващи органични диоди (OLEDs) с бяла светлина, органични слънчеви клетки, изработване на гъвкави елементи за оптиката и фотониката на основата на графенови слоеве, разработване на нови среди и методи за цифров запис на информация и холографски изображения, оптически сензори за различни вещества и биологични обекти. Обсъдени бяха и перспективите за тяхното по-нататъшно усъвършенстване и прилагане в практиката. Научнатата ни работа е основно финансирана по проектна дейност - 16 са проектите, по които работим и 5 предстои да се реализират от следващата година, посочи директорът на Института проф. Никола Малиновски. Той представи данни за финансовото [...]

Министър Красимир Вълчев посети Института по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев” на БАН

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" (ИМБ) на БАН. Институтът е основоположник и водеща национална научна институция в областта на молекулярната биология, която се ползва и с международна известност, посочи директорът доц. Ива Угринова и съобщи, че средната възраст на учените в института е 32 години. В момента в Института по молекулярна биология се разработват над 30 проекта, финансирани от български и международни организации, а привлечените средства за последната година са близо 700 000 лева, отбеляза в презентацията си директорът. Министър Вълчев бе запознат с тематиките, по които работят учените в института – стабилност на генома, молекулярно-биологични процеси, биология на стареене, социалнозначими заболявания при човека, фармакология, екология и археология. Институтът е част от мащабен интердисциплинарен проект [...]