Заседание на Общото събрание на БАН

Днес, 04.12.2017 г., беше проведено заседание на Общото събрание на БАН - висшия колективен орган за управление на Българската академия на науките, на което бяха приети конкретните цели на протеста и беше обсъден подробен план с мерки за постигането на тези цели. Беше избрана контактна група, на която е възложено да поиска лична среща с министър-председателя  на Рeпублика България Бойко Борисов. Общото събрание на БАН ще проведе следващото си заседание на 11.12.2017 г.