Научен архив

/Tag: Научен архив

Оригинални документи на Иван Евстратиев Гешов показва БАН по повод 170-годишнината от рождението му

Българската академия на науките ще отбележи 170 години от рождението на изтъкнатия държавник и дългогодишен председател на БАН Иван Евстратиев Гешов. Честванията ще се проведат на 26 февруари от 11 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“. Оригинални документи, като визитката на Гешов, писмо от Алеко Богориди, кратък поглед върху състоянието на Българското книжовно дружество и други ще бъдат показани в изложба, организирана от Научния архив на Академията. Малко известни факти от биографията на един от най-големите благодетели на БАН ще бъдат представени в постери и снимки. По време на събранието академично слово за делото на Гешов ще изнесе доц. Даниел Вачков – директор на Института за исторически изследвания на БАН. По повод годишнината предстои да излезе от печат и том 1 от поредицата на Научния [...]

Документална изложба „Брест-Литовск през август 1915 г. Градът и войната през погледа на военния кореспондент”

Документална изложба на Научния архив на БАН представи събитията в Брест-Литовск през август 1915 г. Експозицията на тема „Брест-Литовск през август 1915 г. Градът и войната през погледа на военния кореспондент” се проведе в рамките на съвместен проект на Научния архив на Българската академия на науките и Архива на Националната академия на науките на Беларус по линия на ЕБР и представя фотографии от фонда на редовния член на БАН Андрей Протич. Снимките, които бяха показани в Централното фоайе на БАН, са направени от германски военен кореспондент, съпровождал германската армия по време на нейното настъпление на Източния фронт през Първата световна война през лятото и есента на 1915 г. От големия масив запазени снимки от придвижването на военните през Галиция, Полша и Литва са подбрани тези, които са свързани [...]

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Любомир Желязков, ще се открие в БАН

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Любомир Желязков – химик-органик, основател и директор на Научноизследователския химико-фармацевтичен институт /НИХФИ/, ще бъде открита на 11 октомври 2018 г. от 16 ч. в централната сграда на БАН, ул. „15 ноември” 1. Тя се организира от Научния архив на БАН и ще покаже документи и снимки от неговата преподавателска дейност, изследователските му занимания и обществената му активност. Акцентът на изложбата е поставен върху работата му в Българската академия на науките, на авторските свидетелства и патентите на акад. Желязков (над 30), представящи върховете в научната и практическата му дейност. Показани са част от запазените ордени, юбилейни медали и почетни значки – награда и признание за неговата трудова и обществена дейност. Любомир Димитров Желязков е роден в Свиленград [...]

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Любомир Желязков, се откри в БАН

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Любомир Желязков – химик-органик, основател и директор на Научноизследователския химико-фармацевтичен институт /НИХФИ/, беше открита на 11 октомври 2018 г. от 16 ч. в централната сграда на БАН, ул. „15 ноември” 1. Тя е организирана от Научния архив на БАН и показва документи и снимки от неговата преподавателска дейност, изследователските му занимания и обществената му активност. […]

Жените учени на БАН са представени в сборник и документална изложба

952 жени учени от Българската академия на науките са събрани в справочника „Жените в историята на академичната наука в България. Хабилитираните жени в БАН“. Представянето му на 28 май в Централната сграда на БАН беше съпътствано с документална изложба от 19 постера, които представят някои от тези учени, разделени по научни направления. Събитието е част от проекта „Енциклопедичен справочник и база данни „Жените в историята на академичната наука в България“, финансиран от ЮНЕСКО през 2017 г. […]

Представяне на справочник за жените учени и откриване на изложба „Жените в историята на Българската академия на науките”

В едно „общество на знанието”, което имаме амбицията да градим, темата за жените и тяхното място и принос за развитието на научното познание, е повече от актуална. На 28 май (понеделник) 2018 г. в централната сграда на БАН, ул. „15 ноември” 1 в 11.00 часа Научният архив на БАН ще представи справочник и документална изложба „Жените в историята на академичната наука в България“. Събитието е част от проекта „Енциклопедичен справочник и база данни „Жените в историята на академичната наука в България“, финансиран от ЮНЕСКО през 2017 г. Целта на проекта е да популяризира сред обществото научните постижения и значимостта на хабилитираните жени, работещи в системата на Българската академия на науките от създаването  й до днес, а те са 952. Енциклопедичният справочник продължава традицията на старите [...]