Национален природонаучен музей – БАН

/Tag: Национален природонаучен музей – БАН

Oткрито заседание на Научно жури за защита на дисертационен труд в НАЦИОНАЛНИЯ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 10.10.2019 г. от 14.00  ч. в заседателната зала на Националния природонаучен музей, бул. „Цар Освободител”  № 1, София ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на тема:   Зоогеография на Arachnida на ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.3. Биологически науки Научна специалност: Зоология Председател на Научното жури: проф. дбн Златозар Боев Членове на Научното жури: акад. проф. дбн Васил Големански – рецензент проф. д-р Любомир Пенев проф. д-р Павел Стоев – рецензент проф. д-р Здравко Хубенов доц. д-р Христо Делчев – рецензент доц. д-р Стоян Лазаров Материалите по защитата са публикувани на интернет [...]

Националният природонаучен музей гостува на RATIO с дискусия на тема „Праисторически свят“

Палеонтолозите от Националния природонаучен музей на БАН ще представят научно-популярна дискусия, посветена на най-новите им изследвания.  Екипът на RATIO ще бъде домакин на събитието, което ще се проведе на 23 юли 2019 от 20.00 ч. в кино "Кабана". След поредица експедиции у нас палеонтолозите от Националния природонаучен музей при БАН събраха достатъчно материал, който убедително доказва, че на днешната територия на страната ни е имало островна суша, обитавана от динозаври. Учените от НПМ – БАН ви канят на пътешествие из дълбините на времето и науката, за да ви разкажат за последните си палеонтологични находки и теориите свързани с най-ранните предци на човешкия род, кои са древните животни обитавали нашите земи, как са изглеждали, къде са живели и защо са изчезвали. По време на това пътешествие [...]

Нов научноизследователски проект на НПМ – БАН ще проучва безгръбначната фауна на Балканския полуостров

Лесно достъпни интернет базирани платформи, описващи безгръбначните на Балканския полуостров като паяци и бръмбари-късокрилки, разработват учени от Националния природонаучен музей на БАН. В тях ще бъдат събрани и анализирани данни от молекулярни, статистически и морфологични изследвания с цел да се поставят основите на изследванията на безгръбначната фауна на полуострова. Резултатите ще бъдат представени в платформите http://balkan-spiders.com за паяци и http://coleoptera-bulgaria.myspecies.info – за бръмбари-късокрилки. […]

Националният природонаучен музей на БАН отбелязва своя 130-годишен юбилей

На 9 април 2019 г. от 16 ч. в зала „Марин Дринов“ на БАН Националният природонаучен музей на БАН ще отбележи своя юбилей с тържествено събрание Основан през 1889 г., когато Княз Фердинанд представя своите колекции от препарирани птици, бозайници и пеперуди, днес музеят е най-богатият от природонаучните музеи на Балканския полуостров с почти милион и половина музейни единици - образци от световното природно наследство. При преструктурирането на Българската академия на науките през 1947 г., музеят е между първите институции, които влизат в състава на академията, а три от академичните институти – Зоологически, Ботанически и Геологически се създават на негова основа. Като научна институция в състава на БАН, музеят е единствен или основен изследователски център за България в областта на биоспелеологията и проучването на прилепната [...]

Националният природонаучен музей е домакин на изложбата „Влиянието на фермите за ценни кожи”

Националният природонаучен музей е домакин на изложбата „Влиянието на фермите за ценни кожи“, която ще се открие на 21 март от 17.00 часа в зала Левентис и фоайето на музея. Изложбата се организира от Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България и ще продължи до 29 март 2019 г. Инициативата беше внесена като предложение в Народното събрание през лятото на 2018 г. и до днес е подкрепена от над 51 000 граждани и 64 организации. Основна цел на събитието е както политиците, така и обществеността да бъдат информирани за развитието на законопроекта за забрана на фермите за ценни кожи не само в България, но и в европейски мащаб. В нея ще бъдат показани и голяма част от информационните материали от състоялата се [...]

Учени от БАН и СУ организират семинар на тема „Участие на българските биолози в изследванията на Антарктика“

Българската академия на науките и Софийският университет организират семинар на тема „Участие на българските биолози в изследванията на Антарктика“, който ще се проведе на 20 март (сряда) от 14.00 часа в Семинарната зала на Националния природонаучен музей на БАН. Учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ–БАН), Института по океанология (ИО-БАН) и Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (БФ–СУ) ще представят своите резултати от дългогодишните биологични изследвания в полярните области. Научните проекти от последния полярен сезон (2018-2019) за пръв път са осигурени от създадения специален Фонд за финансиране на полярните научни изследвания. Специални гости на семинара ще бъдат проф. Христо Пимпирев, председател на Българския антарктически институт и директор на Националния център за полярни изследвания, акад. Васил Големански и участници в полярните експедиции. Биологичните [...]