Национален природонаучен музей

/Tag: Национален природонаучен музей

Завърши втората експедиция на Националния природонаучен музей – БАН в Азербайджан

Полупустинята на Азербайджан край Мингечаур В периода 28 август - 6 септември 2019 г. учени от НПМ-БАН проведоха проучване за състоянието на редките и изчезващи едри хищници в Задкавказието. След успеха на първата експедиция в Талишките планини (Азербайджан) през 2018 г., в резултат на която бяха получени нови данни за състоянието на основната микропопулация в страната на застрашения кавказки леопард, учените от НПМ-БАН организираха тази година втора експедиция в Северозападен Азербайджан. Под ръководството на проф. Николай Спасов участниците в експедицията Асен Игнатов и Иля Акоста от НПМ в партньорство с д-р Елшад Аскеров от Института по зоология към Азербайджанската академия на науките тръгнаха по следите на друг вид хищник – ивичестата хиена. През последните двадесет години няма сигурни сведения за съществуването на хиената [...]

Музеите на БАН с богата програма за петнадесетата Нощ на музеите

Четирите музея на Българската академия на науките – Национален антропологичен музей (ИЕМПАМ-БАН), Национален археологически музей (НАИМ-БАН), Природонаучен музей (НПМ-БАН) и Национален етнографски музей (ИЕФЕМ) се включват в Европейската нощ на музеите на 18 май с богата и разнообразна програма. […]

Международен екип учени с българско участие с ново откритие за креватните дървеници

Международен екип от учени от четири континента: Европа, Азия, Северна и Южна Америка, с българско участие, публикува резултатите от проучването на десетки видове дървеници на 16 май 2019 г. Д-р Николай Симов от Националния природонаучен музей на БАН е единственият българин, поканен в екипа учени от 14 научни институции в 10 държави (Аржентина, България, Великобритания, Германия, Малайзия, Мексико, Норвегия, САЩ, Чехия и Чили). […]

Международен екип описва уникален фосил, открит в бирмански кехлибар

Използвайки технологии от последно поколение, българо-германски изследователски екип установи първия фосилен представител на разред Callipodida. Новият, неизвестен на науката вид многоножка с размер едва 8,2 милиметра е открит в кехлибар на възраст 99 милиона години. Новият вид членестоного, живял през кредата заедно с динозаврите, е много по-малък от всички известни представители на групата си и се отличава съществено от всички познати до момента видове, поради което учените го отделят в специално създаденото за него ново семейство и подразред. По времето на периода креда от мезозойската ера, простиращ се отпреди 145 до 70 млн. години, Земята е била населена с различни гиганти – от динозаври до стоножки с размерите на човек. Оказва се, че и тогава е имало място за миниатюрни членестоноги, чийто размер е бил [...]

Открито заседание на научно жури в НПМ – БАН

Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на  научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 25 април 2019 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на НПМ-БАН, Цар Освободител 1, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  “КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ПЕПЕРУДИ (INSECTA: LEPIDOPTERA: MACROLEPIDOPTERA) В БЪЛГАРИЯ. ХАБИТАТНА ПРИВЪРЗАНОСТ, МОДЕЛИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЯКОИ МОДЕЛНИ ВИДОВЕ” на Христина Олегова Христова Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. “Биологически науки”, научна специалност 10614 „Ентомология“ Председател на Научното жури: проф. д-р Здравко Хубенов Членове на Научното жури: проф. дсн Георги Георгиев  – рецензент доц. д.р Алекси Попов  – рецензент доц. д-р Драган Чобанов доц. д-р Стоян Бешков   Материалите [...]

Фотоизложба разказва за експедиция на български учени в Азербайджан

Фотоизложба в Националния природонаучен музей показва основни моменти от експедиция на екип учени с ръководител проф. Николай Спасов, проведена в Aзербайджан през 2018. Официалното откриване на “Eкспедиция в Азербайджан: по стъпките на кавказкия леопард” се проведе на 11 февруари 2019 г. в присъствието на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, посланик на Азербайджан в София. Целта на експедицията ни беше да тръгнем по следите на изчезнали и изчезващи видове хищници, като от основен интерес за нас като учени са туранският каспийски тигър, кавказкият леопард и ивичестата хиена. Идеята ни беше да съберем сведения, които да ни помогнат да набележим мерки за опазването на тези животни, разказа по време на откриването проф. Николай Спасов. Той допълни, че екипът е успял с [...]