Начало/Tag: Националeн природонаучен музей на БАН

Онлайн открито заседание на научно жури в НПМ – БАН

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 30 ноември 2020 г. (понеделник) от 14.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) в България в зависимост от ландшафтно-екологичните характеристики на местообитанията” на Димитър Георгиев Плачийски - задочен докторант на самостоятелна подготовка към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност: “Зоология” (шифър: 01.06.02). Линк за защитата: https://us02web.zoom.us/j/85912251026?pwd=dFo4NjM1d2MwRlNNK3JrNUVYeE1TZz09 Научен ръководител: проф. дбн Златозар Николаев Боев Научен консултант: доц. д-р Георги Сашев Попгеоргиев Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 454 НО-05/17.09.2020 г.): Председател на научното жури: Проф. дбн Златозар Николаев [...]

Проект на НПМ-БАН отличен с награда на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство

Проект на Националния природонаучен музей на БАН (НПМ-БАН) за изследване и опазване на чухала получи първа поощрителна награда в размер на пет хиляди лева от дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство. Церемонията се проведе в Софийска градска художествена галерия на 23 януари 2019 г. Плакет, грамота и наградата от пет хиляди лева връчи председателят на журито д-р Петър Янков на директора на музея проф. Николай Спасов. Спечелената награда ще подпомогне закупуването на оптика за наблюдение и поставянето на 40 къщички, които ще бъдат наблюдавани през 3 последователни гнездови сезона. Награденият проект „Чухалът (Otus scops) - малко познат приятел. Проучване на миграцията, зимуването и предпочитаните местообитания“ е част от международно изследване, координирано от американската неправителствена организация Global Owl Project (GLOW). В [...]

Go to Top