Национална програма „Подпомагане на млади учени и постдокторанти“

БАН обявява стартирането на втория етап от НП „Подпомагане на млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН. Условията за кандидатстване вижте тук.