Начало/Tag: Общо събрание на БАН

Ръководство на Общото събрание на БАН с мандат 2020 г. – 2024 г

След като на първото си заседание преди седмица VIII-то Общо събрание на БАН избра за свой председател проф. дхн Евелина Славчева, на днешното второ заседание ръководството на Събранието беше допълнено с двама зам.-председатели - проф. д-р Любомир Анестиев от Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски" и доц. д-р Елка Трайкова от Института за литература. За секретар беше избран доц. д-р Драган Чобанов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН.  

Становище на Общото събрание на БАН във връзка със Законопроекта за Националния институт по метеорология и хидрология

Общото събрание на Българската академия на науките на свое заседание от 25.11.2019 г. разгледа подробно текстовете на законопроекта за Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и мотивите към него и изразява следната позиция: В мотивите към публикувания за обсъждане законопроект се  констатира, че след отделянето на НИМХ от БАН, институтът не функционира пълноценно при изпълняване на националните и международните си дейности и че демотивирането на работещите в него и липсата на постъпващи висококвалифицирани млади кадри може да доведе до загуба на капацитет в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията в България.  Общото събрание на БАН е убедено, че посочените проблеми се коренят в сегашния подход на управление и функциониране на НИМХ и не могат да бъдат решени с предлагания закон. Когато НИМХ беше част [...]

2019-11-25T16:13:51+02:00понеделник, 25 ноември 2019 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

ОС на БАН обявява конкурс за награди за млади учени “Проф. Марин Дринов” и за най-млади учени “Иван. Евстр. Гешов”

Общото събрание на БАН обявява конкурс за: награди за млади учени „Професор Марин Дринов”; награди за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”, в следните направления: Информационни и комуникационни науки и технологии; Енергийни ресурси и енергийна ефективност; Нанонауки, нови материали и технологии; Биомедицина и качество на живот; Биоразнообразие, биоресурси и екология; Климатични промени, рискове и природни ресурси; Астрономия, космически изследвания и технологии; Културно-историческо наследство и национална идентичност; Човек и общество. В конкурсите могат да участват: кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН; кандидатури, издигнати от членовете на Общото събрание на БАН; индивидуални кандидатури на млади учени. Кандидатите трябва: да имат образователната степен „магистър” от висше училище; да са работили в БАН през последните две години или да са редовни докторанти в БАН. Кандидатите [...]

Съобщение

Административният съд София-град на заседание, проведено на 17.12.2018 г., остави без разглеждане искането на Националния институт по метеорология и хидрология за спиране на изпълнението на Решение на Общото събрание на БАН за създаване на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ - БАН) като недопустимо. Съгласно определението на съда новосъздаденото звено в рамките на Българската академия на науките продължава да функционира. Целият сграден фонд, ползван от НИМХ (десетки сгради), както и от всички останали звена на Академията, е собственост на БАН според Закона за БАН от 1991 г. Общото събрание на БАН (ОС на БАН) е упълномощено да се разпорежда с тази собственост. С решение на ОС на БАН на новосъздадения Институт за изследване на климата, атмосферата и водите е предоставена [...]

Обръщение на Общото събрание на БАН към академичната общност и българското общество

С откриването на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите на Българската академия на науките (ИИКАВ-БАН) и влизането в сила на Закона за държавния бюджет за 2019 г. приключва безпрецедентният процес на отделяне на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) от структурата на Академията. Този процес стартира с необосновани и манипулативни искания за преференциално финансиране на НИМХ в противоречие с правилата, валидни за всички институти на БАН, прерастна в улични протести и правителствен натиск и ескалира с приемане на текстове в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2019 г., които са грубо нарушение на автономията на БАН. Очакванията към министъра на образованието и науката да бъде безпристрастен посредник в изкуствено провокирания конфликт не се оправдаха. Заемайки позиция изцяло в [...]

2018-12-10T15:51:41+02:00понеделник, 10 декември 2018 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Покана за пресконференция на Общото събрание на БАН

Общото събрание на БАН ще даде пресконференция на тема "Кризата НИМХ - БАН". Пресконференцията ще се проведе утре, 12 септември 2018 г., в сградата на Българската академия на науките (ул. „15-ти ноември“ 1), в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ (зала 207),  от 14:00 часа. В пресконференцията ще вземат участие председателят на Общото събрание на БАН проф. Евелина Славчева и други членове на Общото събрание на БАН.

2018-09-11T15:36:31+03:00вторник, 11 септември 2018 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |
Go to Top