Националният антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН отбелязва 12 години от основаването си

По повод 12 години от създаването на Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей и 150-годишнината на Българската академия на науките, ще бъде представена обновената част от постоянната експозиция на музея. […]