Програма “Еразъм+”

/Tag: Програма "Еразъм+"

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Кандидатите за обучение, които имат за цел посещаване на курсове са с предимство. Докторантите получават статут на Еразъм студент и са освободени от плащането на академични такси в приемащия университет. БАН признава получените кредити за обучение. Практика може да бъде осъществена в научноизследователски институт, предприятие, фондация, НПО или друга организация в чужбина. Докторантурата не се прекъсва по време на мобилността, запазва се и правото на стипендия на редовните докторанти. Срокът на обучение е от 3 до 6 месеца, а срокът на практика - от 2 до 6 месеца, в периода между юни 2020 и септември 2021. Грантовете за мобилност са 520/470 за обучение и 720/670 евро месечно за практика. Кандидатите със специални потребности имат право на допълнителен грант и тяхната мобилност се насърчава. Приемащата организация [...]

2020-02-07T10:53:16+02:00петък, 7 февруари 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАД. 2020-2021

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица) и с цел обучение (административните служители имат предимство). Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което има за цел да покрие разходите за пътни, дневни и квартирни. С оглед на финансирането, мобилностите са от 2 до 6 последователни дни, вкл. един ден за път. Кандидати със специални потребности имат право на добавка към гранта и тяхната мобилност се насърчава. Периодът на провеждането им е от юни 2020 до септември 2021 г. Препоръчва се мобилностите да започват в неделя и да завършват в следващата събота като при всичи случаи неделя не се счита за работен ден и, съответно, за нея финансиране не се отпуска. Планираната начална дата [...]

2020-02-07T10:46:27+02:00петък, 7 февруари 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Покана за кандидатстване на учени и административни служители за мобилности по програма Еразъм+

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица) и с цел обучение (административните служители имат предимство). Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което има за цел да покрие разходите за пътни, дневни и квартирни. С оглед на финансирането, мобилностите са от 2 до 5 последователни дни без да се броят дните за път. Кандидати със специални потребности имат право на добавка към гранта и тяхната мобилност се насърчава. Периодът на провеждането им е от септември 2019 до септември 2020 г. Препоръчва се мобилностите за започват в неделя и да завършват в следващата събота като при всичи случаи неделя не се счита за работен ден и, съответно, за нея финансиране не се отпуска. Планираната [...]

2019-04-03T14:42:04+03:00сряда, 3 април 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Лекционен курс на доц. Кармен Арена по Програма „ЕРАЗЪМ +“

В периода 8-11 май 2018 г. Институтът по физиология на растенията и генетика- БАН ще бъде домакин на цикъл от четири лекции на Доц. Кармен Арена от Университета на Неапол „Федерико II”, Италия. Лекциите ще се проведат на английски език и ще бъдат фокусирани върху ключови изследвания в растителната биология, включващи защитните механизми в растителните клетки и ролята на растенията в различните екосистеми.   Теми на лекциите:   8-ми май 2018 г. - Photoinhibition and photoprotection in plant cells (Фотоинхибиране и фотозащита в растителните клетки). Лекцията представя основни защитни механизми, характерни за висшите растения, за  безопасно разсейване на излишната светлинна енергия, избягвайки фотоинхибирането. Особено внимание ще бъде отделено на фотохимичните и нефотохимичните стратегии в различни условия на околната среда. 9-ти май 2018 г. - Plants [...]