Програма за подпомагане на млади учени и докторанти

/Tag: Програма за подпомагане на млади учени и докторанти

184 проекта на млади учени и докторанти в БАН са подпомогнати по програма на МОН

През октомври ще бъдат отличени най-успешните проекти Най-успешните проекти по “Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.” ще бъдат наградени в началото на октомври на тържествено събитие. Награждаването на ръководителите на проектите, с постигнати значими научни или научно-приложни резултати, е посветено на приключването на Програмата и 150 – годишнината на БАН. […]

Институтът за литература организира семинар „Не/съседни подходи в хуманитаристиката“

Проф. д.ф.н. Иван Младенов и д-р Александър Феодоров от Института за литература канят изследователи от всички области на хуманитаристиката, както и техни гости, чийто фокус на изследване е предимно върху методологически проблеми, да участват в семинара НЕ/СЪСЕДНИ ПОДХОДИ В ХУМАНИТАРИСТИКАТА. Семинарът е част от едноименния научноизследователски проект на Феодоров – Младенов по програмата за подпомагане на младите учени в БАН – 2017 г. Откриването на замисления като текущ семинар е на 25 септември от 14.00 часа в малкия салон на Института за литература, когато ще се представят гости от Словения. Според заявките за участие, които ще се приемат постоянно, ще се уточняват датите на провеждане. За изпращане на заявки за участие и информация за провежданите срещи, моля, обръщайте се към д-р Феодоров (a.n.feodorov@gmail.com). Когато при различни [...]

Българската академия на науките обявява резултатите от проведения конкурс „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“

В съответствие с приетите правила на „Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“ с решение на Управителния съвет на БАН (Протокол № 9 от 05.07.2017 г.) е утвърдено класирането на общо 361 проектни предложения, преминали през научна оценка в експертните комисии на деветте научни направления в БАН. Резултатите за всяко научно направление са включени в следните списъци: Приложение А. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки                                           Приложение Б. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения. Резултати по научни направления: I – Информационни и комуникационни науки и технологии – резултати II – Енергийни ресурси и енергийна ефективност – резултати III – Нанонауки, нови [...]