Нова инициатива на НАИМ за обучение на ученици в музеите

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ  На 31.10.2019 г. Националният археологически институт и музей на БАН (НАИМ, пл. Ал. Буров)  ще представи пред ученици от втори клас на столичното 18 СУ „Уилям Гладстон“ една от своите нови инициативи по финансираната от МОН Програма „Образование и наука“ за извършване на дейности, които да развият и надградят училищното образование чрез обучение в музеите. Програмата, която ще бъде представена в четвъртък, е обвързана с учебния план по Околен свят за втори клас и по-конкретно с темите „Моето родно място“ и „Забележителности в родното място.“ Образователната тема е разработена на достъпно ниво за съответната възрастова група, като едновременно с това децата ще бъдат въведени в академичния свят и неговите понятия. Чрез неформални методи на обучение (предметно базирано обучение, учене чрез правене и [...]