САЧК

/Tag: САЧК

Академичен семинар “Актуални проблеми на науката”

На 26 февруари 2020 г. (сряда) от 15.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Академичния семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката чл.-кор. Иван Илиев от Отделението за аграрни и лесовъдни науки ще изнесе лекция на тема „Приложение на биотехнологии при горскодървесните видове в България“. Лекцията ще съдържа следните тематични аспекти: Разгледан е приноса на автора в процеса на развитие на биотехнологиите при горскодървесните видове в България. Акцентирано е върху новости на клониране на стопански ценни дървесни видове, чрез индуциране на адвентивни и аксиларни леторасли in vitro в зависимост от различни фактори на средата и генотипа на изследваните видове. С помощта на анатомични и биохимични методи са изследвани особености на протичане на мултипликацията [...]

2020-02-19T09:28:44+02:00сряда, 26 февруари 2020 |Категории: , |Етикети: |

Сбирка на академичния семинар „Актуални проблеми на науката“

На 29 януари 2020 г. (сряда) от 15.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Академическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката чл.-кор. Ангел Стефанов от Отделението за хуманитарни и обществени науки ще изнесе лекция на тема „Философия и наука“. Лекцията ще съдържа следните тематични аспекти: Кратък преглед на историческите корени на науката, отвеждащи ни към античните времена на гръко-римския свят; Обсъждане на негативното отношение към философията, проявено от Стивън Уайнбърг; Представяне на контра-аргументи; Обсъждане на негативното отношение към философията, проявено от Стивън Хокинг; Представяне на контра-аргументи; Кратък преглед на философията на науката у нас през миналия и началото на настоящия век.  

2020-01-21T13:56:10+02:00сряда, 29 януари 2020 |Категории: , |Етикети: |

Скръбна вест

Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 23.01.2020 г. П О Ч И Н А на 67-годишна възраст член-кореспондент Андрей Леон Даниел Чл.-кор. Андрей Даниел е виден български художник със забележително присъствие в съвременното българско изкуство. Роден е на 28 март 1952 г. в Русе. През 1977 г. завършва Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ (сега Национална художествена академия), София, специалност „Живопис“, при проф. Добри Добрев. От 1991 г. е доцент, а от 1997 г. – професор по живопис в НХА. Работи предимно в областта на живописта, но също и на стенописта, сценографията, графиката и оформлението на книгата. Има над 100 участия в представителни изложби на българско изкуство в страната и чужбина (Рим, Лисабон, Стокхолм, Москва, Люцерн, Шафхаузен, Виена, Бад Райхенхал, [...]

2020-01-24T17:22:25+02:00петък, 24 януари 2020 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Чл.-кор. Константин Хаджииванов с награда от университета Тонг Жи, Китай

Заместник-председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Константин Хаджииванов беше поканен от университета Тонг Жи в Шанхай, Китай по програмата „Jiangnan Master Lecture“. […]

2019-11-13T10:07:22+02:00вторник, 12 ноември 2019 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

БАН отбелязва Деня на народните будители с тържествено събрание и награди за млади учени

Българската академия на науките ще отбележи Деня на народните будители – 1-ви ноември с тържествено съвместно събрание на Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) и Общото събрание на БАН (OС). Конкурс за награди за млади учени „Проф. Марин Дринов” и за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов” обяви Общото събрание. На честването председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, председателят на ОС на БАН проф. Евелина Славчева и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще връчат наградите на победителите за 2019 година. Академично слово на тема „Образование, наука и национални ценности. За възходите и паденията в новото българско битие“ ще произнесе доц. д-р Христо Попов, директор на Националния археологичен институт с музей на БАН Съвместното тържествено събрание ще се проведе на 1 ноември 2019 г. (петък) [...]

Общоакадемически семинар „Актуални проблеми на науката“: лекция на чл.-кор. Мила Сантова на тема “Нематериално културно наследство”

На 30 октомври 2019 г. (сряда) от 15.00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН-Администрация, София, ул. „15-ти ноември” № 1 ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката чл.-кор. Мила Сантова от отделението за Изкуства и изкуствознание ще изнесе лекция на тема: "Нематериално културно наследство". В лекцията ще се представи информация за: Установяването на относително новия термин Нематериално културно наследство (НКН) в международен план; Връзката с приетата през 2003 г. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване  на нематериалното културно наследство, по която България е страна; В теоретичен план – за съдържателните характеристики на термина; В областта на културните политики – за въпроса какво, кой и как опазва; За структурите, които осигуряват прилагането на Конвенцията на международно [...]